Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thông tin lãnh đạo
Các phòng ban
Danh bạ
Bản đồ
Điều kiện và Tiềm năng
Hệ thống văn bản
Toàn bộ văn bản
C/O - Mẫu D
Đầu tư
Môi trường
Tài chính
Thuế
Xây dựng
Đất đai
Lao động
VB Ban Quản Lý các KCN
Công bố thông tin Dự án đầu tư Nhà ở Công nhân
0004.jpeg
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn triển khai
Thông tin công bố
Thủ tục một cửaExpand Thủ tục một cửa
Giấy chứng nhận đầu tư
Lao động
Xây dựng
Văn phòng đại diện
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tin tức hoạt động
Thông tin chung
Sự kiện nổi bật
Dư án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi đầu tư
Chính sách của tỉnh
Thông tin doanh nghiệp
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước và gặp mặt các nhà đầu tư năm 2016
Công khai ngân sách
noimg Số lượt truy cập

 Chính sách của tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1679/UBND-TH ngày 03/4/2013; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 16/4/2013 Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã nghiên cứu, tổng hợp xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đối với nhiệm vụ phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Trong thời gian qua Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp cùng với Chi cục Hải quan Đà Lạt, Sở Công thương Lâm Đồng hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện những chính sách mới về xuất nhập khẩu hàng hóa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Lập kế hoạch chương trình hỗ trợ kinh phí khuyến công hàng năm; đăng ký cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài Tỉnh
Trang sau >>
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng Thông tin điện tử Lâm Đồng
Dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống văn bản của tỉnh
Th6ng tin doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
  
 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3549103 - Fax: 0263.3549104 - Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://liza.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này