Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thông tin lãnh đạo
Các phòng ban
Danh bạ
Bản đồ
Điều kiện và Tiềm năng
Hệ thống văn bản
Toàn bộ văn bản
C/O - Mẫu D
Đầu tư
Môi trường
Tài chính
Thuế
Xây dựng
Đất đai
Lao động
VB Ban Quản Lý các KCN
Công bố thông tin Dự án đầu tư Nhà ở Công nhân
0004.jpeg
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn triển khai
Thông tin công bố
Thủ tục một cửaExpand Thủ tục một cửa
Giấy chứng nhận đầu tư
Lao động
Xây dựng
Văn phòng đại diện
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tin tức hoạt động
Thông tin chung
Sự kiện nổi bật
Dư án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi đầu tư
Chính sách của tỉnh
Thông tin doanh nghiệp
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước và gặp mặt các nhà đầu tư năm 2016
Công khai ngân sách
noimg Số lượt truy cập

 Lĩnh vực Tài chính

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 703 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
326/KCN-NV 23/09/2019 Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
325/KCN-NV 23/09/2019 V/v phúc đáp văn bản tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
28/KH-KCN 23/09/2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
324/KCN-NV 19/09/2019 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
323/KCN-NV 19/09/2019 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
322/KCN-NV 19/09/2019 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
79/BC-KCN 18/09/2019 Báo cáo sơ kết Chương trinh hành động số 91-CT/TU về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
320/KCN-VP 18/09/2019 V/v đăng ký các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
318/KCN-VP 18/09/2019 V/v góp ý về hiện trạng sử dụng; các khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, vận hành và các kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc sửa đổi, nâng cấp, mở rộng HTTTQG về đầu tư
317/KCN-QHXD 17/09/2019 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phố hợp thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng và thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trinh xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
97/TB-KCN 17/09/2019 Thông báo v/v đã điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bích Lâm Viên
96/TB-KCN 17/09/2019 Thông báo về việc đã điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (LADOPHAR)
95/TB-KCN 17/09/2019 Thông báo về việc đã điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Công ty Cổ phần Intimex Bảo Lộc
78/BC-KCN 17/09/2019 Báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội Khu công nghiệp
312/KCN-TNMT 16/09/2019 Nộp phí sử dụng hạ tầng năm 2019 và nợ các năm trước
313/KCN-TNMT 16/09/2019 Nộp phí sử dụng hạ tầng năm 2019 và nợ các năm trước
314/KCN-TNMT 16/09/2019 Nộp phí sử dụng hạ tầng năm 2019 và nợ các năm trước
26/KH-KCN 12/09/2019 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính Phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 , định hướng đến năm 2025
77/BC-KCN 12/09/2019 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019
304/KCN-ĐT&DN 11/09/2019 V/v đề nghị chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
305/KCN-DDT&DN 11/09/2019 Khảo sát hiện trạng sử dụng và các kiến nghị sửa đổi,nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
306/KCN-ĐTDN 11/09/2019 Tham dự tập huấn "Hướng dẫn phân biệt tài liệu thật, giả mạo nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt đọng thực tế của Doanh nghiệp"
76/BC-KCN 11/09/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2019
94/TB-KCN 11/09/2019 Thông báo kết luận tại Hội nghị giao ban thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2019
308/BC-KCN 11/09/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng Thông tin điện tử Lâm Đồng
Dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống văn bản của tỉnh
Th6ng tin doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
  
 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3549103 - Fax: 0263.3549104 - Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://liza.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này