Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ theo QĐ 40/2016/QĐ-STC ngày 14/7/2016
Quy chế làm việcExpand Quy chế làm việc
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng đoàn thểExpand Tổ chức Đảng đoàn thể
VBQP lĩnh vực QLTC
Nghị Quyết HĐND
Quyết định UBND tỉnh
Quyết định QPPL
Giá Đất
Gia đất hàng năm
Hệ số điều chỉnh giá, sát giá thị trường
Giá cả thị trường
Giá theo tuần
Giá theo tháng
Giá vật liệu xây dụng
Thông báo
Thông báo chung
Thông báo điều hành
Văn Bản Hướng Dẫn
Đầu Tư
Giá - Công sản
Hành chính - Sự nghiệp
Ngân Sách
Tài Chính Doanh Nghiệp
Tin học - Thống kê
Thanh Tra
Văn Phòng
Pháp Chế
Thống Kê
Thống Kê BộExpand Thống Kê Bộ
Thống Kê TỉnhExpand Thống Kê Tỉnh
TABMIS
Nghiệp vụ về TABMISExpand Nghiệp vụ về TABMIS
Văn bản hướng dẫnExpand Văn bản hướng dẫn
Pictures
Thư viện ảnh
Công khai ngân sách của tỉnh
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Công khai tổng hợp tình hình công khai ngân sách
Báo cáo thuyết minh dự thảo dự toán ngân sách tỉnh trình HĐND
Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu về công đoàn Việt Nam - 90 năm lịch sử” của công đoàn Khối thi đua số 2
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
noimg Số lượt truy cập

 Giá cả vật liệu xây dựng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 925 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
2004/STC-HCSN 20/08/2019 Đôn đốc báo cáo tình hình các đơn vị sự nghiệp công lập đã được giao tự chủ về tài chính trực thuộc UBND cấp huyện quản lý
1989/STC-ĐT 19/08/2019 Báo cáo công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
1986/STC-VP 19/08/2019 Cử CBCC tham gia đoàn công tác của tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc với các đối tác nước ngoài tại Tp Hồ Chí Minh
1993/STC-NS 19/08/2019 Triển khai thực hiện một số chế độ an sinh xã hội tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ năm 2019
1987/STC-VP 16/08/2019 Cử lãnh đạo tham gia BCĐ dân số KHHGĐ
1981/STC-HCSN 16/08/2019 Nâng bậc lương thường xuyên đối với CCVC
1972/STC-HCSN 15/08/2019 Trả lời Sở Nông nghiệp và PTNT về đề nghị phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch
1972/STC-HCSN 15/08/2019 Trả lời Sở Nông nghiệp và PTNT về đề nghị phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch
547/TB-STC 09/08/2019 Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp máy móc, thiết bị điện tử, tin học cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh theo phương thức mua sắm tập trung năm 2019
9067/BTC-NSNN 08/08/2019 Đẩy mạnh thực hiện công khai NSNN 2019
1842/STC-GCS 02/08/2019 Đôn đốc nộp tiền gia hạn dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
1852 /BC-STC 02/08/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019
89/QĐ-STC 31/07/2019 Về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ cán bộ, công chức
93/QĐ-STC 31/07/2019 Về việc giao nhiệm vụ phụ trách phòng Quản lý ngân sách
87/QĐ-STC 31/07/2019 Thành lập Hội đồng lương của Sở Tài chính Lâm Đồng
88/QĐ-STC 31/07/2019 Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tài chính Lâm Đồng
91/QĐ-STC 31/07/2019 Về việc nâng lương theo niên hạn cho cán bộ, công chức
92 /QĐ-STC 31/07/2019 Về việc nâng lương theo niên hạn cho cán bộ, công chức
90/QĐ-STC 30/07/2019 Về việc nâng lương theo niên hạn cho cán bộ, công chức
1785/STC-VP 30/07/2019 Báo cáo rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
1781/STC-HCSN 29/07/2019 Góp ý dự thảo Phương án ứng phó thiên tai tỉnh Lâm Đồng năm 2019
1782/STC-HCSN 29/07/2019 Góp ý dự thảo Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc các huyện, thành phố
1780/STC-NS 28/07/2019 kế hoạch triển khai công tác quản lý điều hành ngân sách từ nay đến hết năm 2020
1774/CTr-KTKT 26/07/2019 Tổ chức Hội thao của Khối Kinh tế - Kỹ thuật năm 2019
85/QĐ-STC 26/07/2019 Về việc điều động cán bộ, công chức

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
Báo Đảng
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Việt Nam
Bộ Tài Chính
Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
 
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG - STC LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Tài Chính Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3820060 - Fax: 0263.3836719 - Email: stc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này