Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ theo QĐ 110/QĐ-STC ngày 25/9/2019
Quy chế làm việcExpand Quy chế làm việc
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng đoàn thểExpand Tổ chức Đảng đoàn thể
VBQP lĩnh vực QLTC
Nghị Quyết HĐND
Quyết định UBND tỉnh
Văn bản Bộ Tài chính
Giá Đất
Gia đất hàng năm
Hệ số điều chỉnh giá, sát giá thị trường
Giá cả thị trường
Giá theo tuần
Giá theo tháng
Giá vật liệu xây dụng
Thông báo
Thông báo chung
Thông báo điều hành
Văn Bản Hướng Dẫn
Đầu Tư
Giá - Công sản
Hành chính - Sự nghiệp
Ngân Sách
Tài Chính Doanh Nghiệp
Tin học - Thống kê
Thanh Tra
Văn Phòng
Pháp Chế
Thống Kê
Thống Kê BộExpand Thống Kê Bộ
Thống Kê TỉnhExpand Thống Kê Tỉnh
TABMIS
Nghiệp vụ về TABMISExpand Nghiệp vụ về TABMIS
Văn bản hướng dẫnExpand Văn bản hướng dẫn
Pictures
Thư viện ảnh
Công khai ngân sách của tỉnh
Dự toán ngân sách
Thực hiện dự toán ngân sách
Quyết toán ngân sách
Tổng hợp tình hình công khai ngân sách
Báo cáo thuyết minh dự thảo dự toán ngân sách tỉnh trình HĐND
Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu về công đoàn Việt Nam - 90 năm lịch sử” của công đoàn Khối thi đua số 2
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
noimg Số lượt truy cập

 Thông báo chung

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 2108 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
2988/BC-STC 20/11/2019 Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đài phát thanh, truyền hình
2993/STC-ĐT 20/11/2019 Báo cáo công tác hội nhập quốc tế năm 2019 và kế hoạch năm 2020
2985/STC-HCSN 20/11/2019 Báo cáo kết quả thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019
2994/STC-NS 20/11/2019 Tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025
2992/BC-STC 20/11/2019 Về việc cung cấp thông tin tài chính năm 2018
2981/STC-HCSN 19/11/2019 Trả lời đề nghị cấp kinh phí khen thưởng thành tích học tập của Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh
2982/STC-VP 19/11/2019 Đánh giá phân loại kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2019
2961/STC-VP 18/11/2019 Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019
2960/STC-ĐT 18/11/2019 Báo cáo ước tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 11/2019
2967/BC-STC 18/11/2019 Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương
2958/STC-ĐT 18/11/2019 Báo cáo công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
2963/STC-HCSN 18/11/2019 Góp ý dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
2953/STC-VP 18/11/2019 Đề nghị kiểm tra, thẩm định tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
2955/STC-HCSN 18/11/2019 Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ
2948/STC-ĐT 15/11/2019 Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch
2948/STC-ĐT 15/11/2019 Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch
2948/STC-ĐT 15/11/2019 Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch
2948/STC-ĐT 15/11/2019 Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch
2948/STC-ĐT 15/11/2019 Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch
2948/STC-ĐT 15/11/2019 Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch
2947/STC-HCSN 15/11/2019 ý kiến về phương án tự chủ tài chính của các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
2535/STC-NS 14/11/2019 góp ý dự thảo đề cương báo cáo Quản lý nợ và giám sát rủi ro tài khóa ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và 2020 - 2022
2934/STC-NS 14/11/2019 Góp ý dự thảo chiến lược phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2940/STC-HCSN 14/11/2019 Góp ý dự thảo “Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020”
2943/STC-HCSN 14/11/2019 Góp ý dự thảo kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giai đoạn 2020-2025

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
Báo Đảng
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Việt Nam
Bộ Tài Chính
Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
 
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG - STC LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Tài Chính Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3820060 - Fax: 0263.3836719 - Email: stc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này