Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ theo QĐ 110/QĐ-STC ngày 25/9/2019
Quy chế làm việcExpand Quy chế làm việc
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng đoàn thểExpand Tổ chức Đảng đoàn thể
VBQP lĩnh vực QLTC
Nghị Quyết HĐND
Quyết định UBND tỉnh
Quyết định QPPL
Giá Đất
Gia đất hàng năm
Hệ số điều chỉnh giá, sát giá thị trường
Giá cả thị trường
Giá theo tuần
Giá theo tháng
Giá vật liệu xây dụng
Thông báo
Thông báo chung
Thông báo điều hành
Văn Bản Hướng Dẫn
Đầu Tư
Giá - Công sản
Hành chính - Sự nghiệp
Ngân Sách
Tài Chính Doanh Nghiệp
Tin học - Thống kê
Thanh Tra
Văn Phòng
Pháp Chế
Thống Kê
Thống Kê BộExpand Thống Kê Bộ
Thống Kê TỉnhExpand Thống Kê Tỉnh
TABMIS
Nghiệp vụ về TABMISExpand Nghiệp vụ về TABMIS
Văn bản hướng dẫnExpand Văn bản hướng dẫn
Pictures
Thư viện ảnh
Công khai ngân sách của tỉnh
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Công khai tổng hợp tình hình công khai ngân sách
Báo cáo thuyết minh dự thảo dự toán ngân sách tỉnh trình HĐND
Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu về công đoàn Việt Nam - 90 năm lịch sử” của công đoàn Khối thi đua số 2
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
noimg Số lượt truy cập

 Phòng Đầu tư

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 1303 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
2604/STC-HCSN 16/10/2019 Tham gia ý kiến về Quy chế giải báo chí tỉnh Lâm Đồng
2581/STC-NS 15/10/2019 Trả lời đề nghị của công ty TNHH Thuận An
2587 /STC-ĐT 15/10/2019 Góp ý dự thảo kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2585/STC-GCS 15/10/2019 Bố trí thêm diện tích làm kho cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh
25/TB-VP 14/10/2019 Nội dung công việc trọng tâm từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019
2553 /STC-HCSN 11/10/2019 Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ
2563/STC-HCSN 11/10/2019 Góp ý dự thảo Hướng dẫn trình tự, thủ tục xét tặng, khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2556/STC-HCSN 11/10/2019 Cử công chức tham gia Tổ xây dựng Đề án
2544/STC-HCSN 11/10/2019 Hưởng phụ cấp công vụ đối với cán bộ công tác tại Hội cựu chiến binh
2562/STC-GCS 11/10/2019 Xin ý kiến dự thảo về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh
2520/STC-ĐT 09/10/2019 Thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2517/STC-ĐT 08/10/2019 Đôn đốc báo cáo việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất đã cho Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Đà lạt thuê trên địa bàn thành phố Đà Lạt
2508/STC-VP 08/10/2019 Cung cấp thông tin liên hệ
38/KH-CĐCS 08/10/2019 Kế hoạch Hoạt động khám bệnh cho cán bộ, công chức và người lao động năm 2019
326/GM-HĐTĐGĐ 08/10/2019 Thẩm định phương án hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, huyện Đam Rông và huyện Lâm Hà
325/GM-STC 08/10/2019 Về việc bố trí nhà làm việc cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
324/GM-HĐTĐGĐ 08/10/2019 Thẩm định phương án hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường bổ sung khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Khu xử lý rác thải (giai đoạn 2) tại xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc
2515/STC-VP 08/10/2019 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
323/GM-HĐTĐGĐ 07/10/2019 Thẩm định giá giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá trên địa bàn thành phố Đà Lạt
2496/STC-VP 07/10/2019 Đăng ký số lượng CBCC đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng năm 2020
42/BC-TTr 07/10/2019 Báo cáo Kết quả công tác tháng 10 năm 2019
2493/STC-VP 04/10/2019 Cử lãnh đạo tham gia Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng
2492/BC-STC 03/10/2019 Kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tháng 9 năm 2019
2483/BC-STC 03/10/2019 Tình hình, kết quả triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”
322/GM-STC 03/10/2019 Xem xét bố trí nhà làm việc cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
Báo Đảng
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Việt Nam
Bộ Tài Chính
Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
 
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG - STC LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Tài Chính Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3820060 - Fax: 0263.3836719 - Email: stc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này