Skip navigation links
Pictures
Thư viện ảnh
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ theo QĐ 40/2016/QĐ-STC ngày 14/7/2016
Quy chế làm việcExpand Quy chế làm việc
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng đoàn thểExpand Tổ chức Đảng đoàn thể
VBQP lĩnh vực QLTC
Nghị Quyết HĐND
Quyết định UBND tỉnh
Quyết định QPPL
Giá Đất
Gia đất hàng năm
Hệ số điều chỉnh giá, sát giá thị trường
Giá cả thị trường
Giá theo tuần
Giá theo tháng
Giá vật liệu xây dụng
Thông báo
Thông báo chung
Thông báo điều hành
Văn Bản Hướng Dẫn
Đầu Tư
Giá - Công sản
Hành chính - Sự nghiệp
Ngân Sách
Tài Chính Doanh Nghiệp
Tin học - Thống kê
Thanh Tra
Văn Phòng
Pháp Chế
Thống Kê
Thống Kê BộExpand Thống Kê Bộ
Thống Kê TỉnhExpand Thống Kê Tỉnh
TABMIS
Nghiệp vụ về TABMISExpand Nghiệp vụ về TABMIS
Văn bản hướng dẫnExpand Văn bản hướng dẫn
Công khai ngân sách của tỉnh
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Công khai tổng hợp tình hình công khai ngân sách
Báo cáo thuyết minh dự thảo dự toán ngân sách tỉnh trình HĐND
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
noimg Số lượt truy cập

 Hành Chính Sự Nghiệp

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 376 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1140/STC-HCSN 23/05/2109 Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức chi cho hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
378/TB-STC 06/06/2019 Thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2019
118/BC-UBND 06/06/2019 Báo cáo Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
1285/STC-ĐT 06/06/2019 Hướng dẫn vướng mắc đối với công trình sửa chữa nhỏ, lẻ nhà cửa
1243/STC-NS 03/06/2019 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Lâm Đồng
08/TB-VP 03/06/2019 Công việc trọng tâm từ ngày 03 đến 07/6/2019
1234/KH-STC 31/05/2019 Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Sở Tài chính Lâm Đồng
1225/STC-TTr 31/05/2019 Chấn chỉnh các sai phạm qua thanh tra, kiểm toán
12/KH-ĐTN 29/05/2019 Kế hoạch Hội thi “Tranh tài hùng biện” năm 2019
27/CĐCS 29/05/2019 Thông báo Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2019
1194/STC-HCSN 29/05/2019 Hướng dẫn triển khai thực hiện văn bản số 4802/BTC-HCSN ngày 23/4/2019 của Bộ Tài chính
07/TB-VP 27/05/2019 Thông báo Nội dung công việc trọng tâm từ ngày 27 đến 31/5/2019
1171/STC-HCSN 27/05/2019 Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
23 /QĐ-TTr 27/05/2019 Về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra tại Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng
1159/STC-HCSN 24/05/2019 Đề nghị thẩm định Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài; mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng
1153/STC-VP 24/05/2019 Báo cáo thống kê tổ chức và hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2019
1136/BC-STC 23/05/2019 Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao có thành tích cao thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý
1135/BC-STC 23/05/2019 Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
24 /K2 23/05/2019 Tham gia cổ động Hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2019
58/QĐ-STC 23/05/2019 Quyết điịnh về việc nâng lương theo niên hạn cho cán bộ, công chức
59/QĐ-STC 23/05/2019 Quyết định về việc nâng lương theo niên hạn cho cán bộ, công chức
60/QĐ-STC 23/05/2019 Quyết định về việc nâng lương theo niên hạn cho cán bộ, công chức
1147/STC-VP 23/05/2019 Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy 06 tháng đầu năm và phương hướng 06 tháng cuối năm 2019
1101/STC-HCSN 17/05/2019 Tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1094/KH-STC 17/05/2019 Kế hoạch nâng các dịch công trực tuyến mức độ 4 trên hệ thống một cửa điện tử năm 2019

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
Báo Đảng
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Việt Nam
Bộ Tài Chính
Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
 
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG - STC LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Tài Chính Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3820060 - Fax: 0263.3836719 - Email: stc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này