Skip navigation links
Pictures
Thư viện ảnh
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ theo QĐ 40/2016/QĐ-STC ngày 14/7/2016
Quy chế làm việcExpand Quy chế làm việc
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng đoàn thểExpand Tổ chức Đảng đoàn thể
VBQP lĩnh vực QLTC
Nghị Quyết HĐND
Quyết định UBND tỉnh
Quyết định QPPL
Giá Đất
Gia đất hàng năm
Hệ số điều chỉnh giá, sát giá thị trường
Giá cả thị trường
Giá theo tuần
Giá theo tháng
Giá vật liệu xây dụng
Thông báo
Thông báo chung
Thông báo điều hành
Văn Bản Hướng Dẫn
Đầu Tư
Giá - Công sản
Hành chính - Sự nghiệp
Ngân Sách
Tài Chính Doanh Nghiệp
Tin học - Thống kê
Thanh Tra
Văn Phòng
Pháp Chế
Thống Kê
Thống Kê BộExpand Thống Kê Bộ
Thống Kê TỉnhExpand Thống Kê Tỉnh
TABMIS
Nghiệp vụ về TABMISExpand Nghiệp vụ về TABMIS
Văn bản hướng dẫnExpand Văn bản hướng dẫn
Công khai ngân sách của tỉnh
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Công khai tổng hợp tình hình công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
noimg Số lượt truy cập

 Tin Học Thống Kê

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 329 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
919/STC-HCSN 23/04/2019 Đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
918/STC-HCSN 23/04/2019 Đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ tiếp khách trong nước, tiếp khách nước ngoài và tổ chức hội nghị quốc tế tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng
896/STC-VP 22/04/2019 Phát động phong trào thi đua năm 2019
905 /STC-VP 22/04/2019 Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Điều 23 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh
824/STC-HCSN 11/04/2019 Tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao có thành tích cao thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý
819/STC-HCSN 11/04/2019 Tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi cho hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
826/STC-TTr 11/04/2019 Tổng hợp kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, KTNN
743/STC-NS 05/04/2019 Đôn đốc thực hiện quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018
712/STC-GCS 01/04/2019 Khẩn trương lập báo cáo kê khai và phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ
700/STC-HCSN 29/03/2019 Đôn đốc lập báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/N Đ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP (lần 2)
647/STC-GCS 25/03/2019 Đề nghị báo cáo tình hình cho thuê tài sản nhà nước
636/STC-THTK 22/03/2019 Đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ năm 2019 (lần 2)
635/STC-NS 22/03/2019 Hướng dẫn chế độ đại biểu Hội đồng nhân dân 02 cấp
565/STC-HCSN 18/03/2019 Hướng dẫn xử lý, bàn giao, tiếp nhận về tài sản, tài chính đối với các đơn vị khi hợp nhất, sáp nhập và giải thể, chấm dứt hoạt động
574/STC-HCSN 18/03/2019 Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
538/STC-HCSN 13/03/2019 Đề nghị góp ý danh mục bổ sung xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật
477/STC-HCSN 07/03/2019 Trả lời phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức phụ trách Bộ phận Một cửa tại các sở, ngành
457/STC-ĐT 06/03/2019 Đôn đốc nộp báo cáo quyết toán vốn đầu tư niên độ ngân sách năm 2018
439/STC-NS 04/03/2019 Báo cáo tiến độ và nhu cầu kinh phí thực hiện các dự án quy hoạch năm 2019
427 /STC-NS 04/03/2019 Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2018
418/KH-STC 28/02/2019 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
389/STC-HCSN 27/02/2019 Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính
394/STC-HCSN 27/02/2019 Lập báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/N Đ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP
642/STC-ĐT 25/02/2019 Hướng dẫn một số vướng mắc về trình tự; thủ tục thực hiện dự án đầu tư; công tác quản lý, thanh quyết toán dự án đầu tư do cấp xã quản lý
289/STC-HCSN 13/02/2019 Đôn đốc gửi báo cáo chuyển nguồn kinh phí năm 2018 sang năm 2019

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
Báo Đảng
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Việt Nam
Bộ Tài Chính
Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
 
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG - STC LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Tài Chính Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3820060 - Fax: 0263.3836719 - Email: stc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này