Thông tin đối ngoại

Ngày 28/6/2019, tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hoạt động thông tin đối ngoại, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại. 

Ngày 08/3/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT  hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 38 dự kiến diễn ra tại TP. Đà Lạt, Lâm Đồng từ ngày 19/12 - 22/12/2018. 

Thông tin đối ngoại trên báo chí phải đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, không làm ảnh hưởng đến vị thế, hình ảnh Việt Nam ra thế giới; phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, không gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước. Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.Năm 2017 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Lào khi hai nước kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017) và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2017). Bám sát những dấu mốc quan trọng đó, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (NXB TT&TT) đã phối hợp với các chuyên gia tổ chức biên soạn, xuất bản bộ sách về mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam - Lào. Bộ sách gồm 11 cuốn vừa được NXB TT&TT cho ra mắt bạn đọc.
Các tin khác
Trang sau >>