Skip navigation links
Lấy ý kiến người dân
Dành cho Công dân
Trả lời góp ý
Góp ý
Dành cho Doanh nghiệp
Trả lời góp ý
Góp ý
Lấy ý kiến về việc khen thưởng
noimg Số lượt truy cập

 Trả lời góp ý, phản ảnh của doanh nghiệp

Trung tâm A là đơn vị sự nghiệp được UBND tỉnh quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Khi tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát có nhà thầu là Trung tâm B cũng tham gia (Trung tâm B cũng là đơn vị sự nghiệp được UBND tỉnh quyết định thành lập; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng trực thuộc Sở Giao thông vận tải). Vậy, hai đơn vị có vi phạm điều kiện bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu không?
Khoản 44, Điều 3 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có định nghĩa vốn Nhà nước bao gồm: “… trong đó có vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước”. Vậy tôi xin hỏi, thế nào là vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước? Tổng công ty 100% vốn Nhà nước thực hiện dự án sửa chữa, cải tạo văn phòng làm việc, nguồn vốn để thực hiện được trích từ nguồn vốn chi phí sản xuất kinh doanh của tổng công ty (không phải vốn tái đầu tư và dự án này cũng không hình thành tài sản cố định). Vậy, nguồn vốn để thực hiện dự án này có thuộc vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước không? Dự án trên có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu không?
Tôi xin hỏi, khái niệm “vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước…” nêu tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC có phải dùng để chỉ kinh phí hoạt động thường xuyên được cấp hàng năm không? Với quy định "sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa, công trình xây dựng không thuộc dự án đầu tư" thì mức nào được coi là nhỏ, lẻ? Các đơn vị có các công trình sửa chữa, bảo trì trụ sở có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và có giá trị dự toán xây dựng ở mức vài trăm triệu đồng, sử dụng kinh phí thường xuyên được cấp hàng năm thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 58/2016/TT-BTC không?
Tôi xin hỏi, khi nhà thầu vi phạm hợp đồng, trường hợp nào chủ đầu tư (bên giao thầu) có quyền chấm dứt hợp đồng và trường hợp nào chủ đầu tư phải báo cáo cấp thẩm quyền trước khi chấm dứt hợp đồng?
Đơn vị của tôi thực hiện gói mua sắm hàng hoá theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Tại bước đánh giá hồ sơ đề xuất, tổ chuyên gia đã thống nhất xử lý tình huống là chọn nhà thầu A có giá chào thấp nhất và hồ sơ đề xuất vượt đánh giá về kỹ thuật, năng lực, kinh nghiệm. Hai nhà thầu khác có giá chào cao hơn sẽ làm rõ hồ sơ năng lực nếu không thương thảo được với nhà thầu A. Tôi xin hỏi, tổ chuyên gia/bên mời thầu thực hiện như vậy có đúng không? Nếu không đúng thì xử lý như thế nào? Gói thầu có bị huỷ không?
Tôi xin hỏi, trường hợp cơ quan tôi sửa xe ô tô hết khoảng 1,5 triệu đồng hoặc mua sắm vật tư với giá trị nhỏ thì áp dụng quy định mua sắm như thế nào? Có phải tiến hành tất cả các bước chỉ định thầu rút gọn không?
Căn cứ Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điều 54,55,56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác chỉ định thầu. Tôi xin hỏi, công ty 100% vốn Nhà nước thực hiện các công tác sửa chữa cải tạo các văn phòng làm việc của công ty cho thuê hoặc sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc của công ty với giá xây lắp nhỏ hơn 1 tỷ đồng thì công ty có thể chỉ định thầu xí nghiệp xây dựng trực thuộc công ty nhưng hạch toán độc lập để thực hiện các công tác sửa chữa cải tạo được không?
Trang sau >>
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt 
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này