Danh bạ 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
 

 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan :  bqlkcn@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1. BQL các khu Công nghiệp

 

Trần Xuân Vượng

Trưởng ban

vuongtx@lamdong.gov.vn

 

Phạm Thế  Hùng

Phó Trưởng ban

pthung@lamdong.gov.vn

 

Võ Thị Tuyết Nhung

Chánh văn phòng

nhungvtt@lamdong.gov.vn

 

Lê Hải

Trưởng phòng

hail@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Hoàng Vũ

Trưởng phòng

vunh@lamdong.gov.vn

 

Đặng Kim Lâm

Trưởng phòng

lamdk@lamdong.gov.vn

Nguyễn Quang Đạt

Trưởng phòng

datnq@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Đình Chi

Phó Chánh Văn phòng

chind@lamdong.gov.vn

 

Đào Thị Thu Hằng

Phó phòng

hangdtt@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Phó phòng

ntthoa@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Thị Mai

Kế toán

nguyenthimai5021@gmail.com

 

Phan Văn Nam

Chuyên viên

nampv@lamdong.gov.vn

 

Huỳnh Nhật Phúc

Chuyên viên

phuchn@lamdong.gov.vn

 

Vũ Huy Hoàng

Chuyên viên

vuhuyhoang207@gmail.com

 

Nguyễn Thu Hà

Chuyên viên

hantbql@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Văn Trường

Cán sự

nguyentruong_tnd@yahoo.com.vn

 

Lê Thị Phương

Chuyên viên

phuongndol@gmail.com

 

Nguyễn Bình Minh

Thủ quỹ

minh2503@gmail.com

 

Đinh Thị Hoa Lài

Cán sự

laidth@lamdong.gov.vn                     

 

Đoàn Thị Ánh Huyền

Văn thư

2. Công ty Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Hội

 

Lê Hải Ninh

Giám đốc

ninh.lehai@yahoo.com.vn

 

Võ Văn Hậu

Phó Giám đốc

hauvv@lamdong.gov.vn

 

Trần Công Minh

Kế toán

minhtc@lamdong.gov.vn

 

Lê Mỹ Quỳnh Hương

Trưởng bộ phận

huonglmq@lamdong.gov.vn

 

Lê Thị Bích Sa

Trưởng bộ phận

saltb@lamdong.gov.vn

3. Công ty Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Lộc Sơn

 

Triệu Thanh Nguyên

Giám đốc

ttnguyen@lamdong.gov.vn

 

Bùi Ngọc Quỳnh

Phó Giám đốc

quynhbn@lamdong.gov.vn

 

Cao Xuân Thịnh

Kế toán

thinhcx@lamdong.gov.vn