Danh mục dự án mời gọi đầu tư mời vào các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng năm 2013 

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào KCN Phú Hội

 

 

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số: 507/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 – 2015.

            Ban Quản lý các KCN Lâm Đồng mời gọi các dự án đầu tư thứ cấp sau:

1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất chế biến gỗ thông cao cấp (5-6 nhà máy);

2. Địa điểm đầu tư: Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng;

3. Mục tiêu: Sử dụng 100.000m3 gỗ tròn/ năm  (80% thông tự nhiên) để chế biến gỗ thông cao cấp, sản xuất các sản phẩm hàng mộc nội thất, ngoại thất, ván ép thanh phục vụ trong nước và xuất khẩu;

4. Quy mô: 3 – 5ha/nhà máy;

5. Tổng vốn đầu tư: 2,5 triệu USD;

           6. Hình thức đầu tư: tất cả các hình thức.

Ban Quản lý các KCN Lâm Đồng tiếp tục mời gọi các dự án đầu tư:

- Dự án xử lý nước thải tập trung công suất 6.000 m3/ngày đêm;

- Nhà máy cung cấp nước sạch với công suất 6.000 m3/ngày đêm.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: Số 39 Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại : 063. 3549 103 -  Fax : 063. 3549 104

Địa chỉ email : bqlkcn@lamdong.gov.vn

Thông tin chi tiết: Phòng Quản lý Đầu tư và Lao động, Điện thoại: 063. 3549 106.