Đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp khu công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 

Thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 và chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng tại văn bản số 4204-CV/TU ngày 30/01/2020; công điện số 552/CĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 4.000 công nhân, người lao động đang làm việc. Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tuyên truyền, thông tin ngay đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để thực hiện. Ban Quản lý đã chủ động gọi điện thoại đến các doanh nghiệp có người lao động Trung Quốc, Hàn Quốc, những nười từ vùng có dịch về nước trong dịp Tết để nắm tình hình…

Đồng thời Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo đến các doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Hiện nay, hoạt động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp vẫn diễn ra bình thường, tỷ lệ lao động người Việt Nam quay lại làm việc sau Tết đạt trên 95%. Hiện nay, các hội nghị liên quan đến yếu tố nước ngoài đang tạm hoãn để tập trung cho công tác chống dịch.

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hạ do dịch bệnh gây ra cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 164/LAĐ-THNS&KSNB ngày 09/3/2020 thông cáo các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Trong đó có nội dung: hỗ trợ cho trên 44 nghìn khách hàng với dư nợ khoảng 222.000 tỷ đồng thông qua các biện pháp như: cơ cấu lại thời hạnn trả nợ, miễn, giảm lãi vay các khoản nợ hiện hữu, giảm lãi vay các khoản cho vay mới, miễn giảm các loại phí, triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng… để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại.

Ban Quản lý phân công Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp (số điện thoại 02633.549105) là đầu mối chủ động liên hệ với các doanh nghiệp để động viên, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong khu công nghiệp để kịp thời phối hợp các sở, ngành và các cơ quan liên quan để tìm hướng giải quyết, hỗ trợ phù hợp.

                          Phòng Nghiệp vụ