Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tiến hành Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025 

Ngày 04 và 05 /3/2020, Chi bộ cơ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp  ( Chi bộ Ban Quản lý) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối c ác cơ quan tỉnh Lâm Đồng tiến hành Đại hội điểm.  


Đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ban Quản lý có 19 đảng viên với 03 tổ đảng; Chi ủy gồm 05 đồng chí: Bí thư, 01 Phó Bí thư và 03 chi ủy viên. Đến cuối nhiệm kỳ, Chi bộ có 26 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, hoàn thành 100% nhiệm vụ chuyên môn theo Nghị quyết của Chi bộ và kế hoạch của cơ quan; nhiều nhiệm vụ vượt kế hoạch đề ra; chất lượng công việc ngày càng được nâng cao. Chi bộ đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, các quy định, quy chế phối hợp giữa chi ủy và lãnh đạo được cơ quan, phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể. Chi bộ đã thể hiện vai trò tiên phong, dẫn đầu, lãnh đạo cơ quan hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ban Quản lý đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh trong 05 năm liền. Chi bộ cũng kết nạp được 9 đảng viên, 100% đảng viên, CBCCVC hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, trong đó 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Chi bộ Ban Quản lý xác định, việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức chính trị, nâng cao trách nhiệm của đảng viên, CBCCVC trong đơn vị là hoạt động được xuyên suốt. Công tác xây dựng Chi bộ và đảng viên được thực hiện thường xuyên, xây dựng cơ quan và các đoàn thể cũng được chú trọng cũng như thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ. 

Trong nhiệm kỳ tới 2020-2025, Chi bộ Ban Quản lý xác định mục tiêu quan trọng nhất là lãnh đạo cơ quan đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư họat động; đồng thời, thu hút thêm nhiều các nhà đầu tư vào các KCN Lâm Đồng. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí; Đồng chí Đỗ Xuân Kiên, Phó Trưởng Ban - Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh hoan nghênh thành tích Chi bộ Ban Quản lý đã đạt được trong nhiệm kì 2015-2020 và nhiệm kỳ mới 2020-2025, Chi bộ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội IV đã đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng. 

Một số hình ảnh Đại hội Chi bộ


Văn Phòng Ban quản lý./.