HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2018 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng năm 2018, ngày 30 tháng 8 năm 2018 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có các nhà đầu tư hạ tầng KCN của các tỉnh Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh, Long An; các nhà đầu tư đang hoạt động sản xuất - kinh doanh trong 02 khu công nghiệp của tỉnh cùng một số nhà đầu tư khu vực phía Nam có nhu cầu đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.


Tại Hội nghị này, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư; trình tự, thủ tục, cơ chế chính sách khi đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng để các nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu, thảo luận. Đặc biệt, Ban Quản lý đã giành nhiều thời gian tập trung mời gọi đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình tại huyện Đức Trọng. Trong quá trình thảo luận, các nhà đầu tư đã nhận định những mặt thuận lợi khi đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh về vùng nguyên liệu sẵn có và nguồn lao động tại địa phương; các cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung ương và của tỉnh Lâm Đồng luôn tạo điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, thu hút các dự án đầu tư có chất lượng cao vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng đã quan tâm nhiều khi đầu tư vào KCN Phú Bình với các nội dung: vị trí quy hoạch, diện tích, thời gian hoạt động, các thủ tục về cấp GCNĐKĐT, cho thuê đất, hỗ trợ nhà đầu tư trong bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển nhượng dự án…; đồng thời các nhà đầu tư cũng nhấn mạnh rõ những khó khăn, vướnmắc khi có ý định đấu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng vào KCN mới này.


 Kết thúc Hội nghị ông Trần Xuân Vượng-Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của các nhà đầu tư đồng thời cũng chia sẻ với các nhà đầu tư về những thuận lợi, khó khăn khi đầu tư vào khu công nghiệp của tỉnh. Trong thời gian tới, ngoài mời gọi các nhà đầu tư vào KCN mới,  Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ tích cực chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng KCN đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp ngày hoàn thiện và đồng bộ hơn; tiếp tục thực hiện mời gọi đầu tư xây dựng nhà ở công nhân trong các KCN,… Bên cạnh đó, Ban quản lý các khu công nghiệp thường xuyên cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án mang lại hiệu quả cao nhất khi đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh./.

 Phòng Quản lý Đầu tư & Doanh nghiệp./.