Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác giữa Ban quản lý KKT Bình Phước, Ban quản lý các KCN Đồng Nai và Ban quản lý các KCN Lâm Đồng 

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý KKT Bình Phước và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2018 đã được ký kết, ngày 26/12/2017 tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Ban quản lý các KCN Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2017 với sự tham dự của lãnh đạo 03 Ban quản lý và các phòng chuyên môn.


Tại Hội nghị, 03 Ban quản lý thống nhất cao nội dung báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hợp tác năm 2017 giữa Ban Quản lý KKT Bình Phước, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, đồng thời đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Nhìn chung qua 01 năm triển khai thực hiện Chương trình hợp tác giữa 03 Ban Quản lý, thông qua việc giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, Lãnh đạo và CBCC 03 Ban Quản lý đã có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của từng đơn vị, làm nền tảng để chương trình hợp tác đạt hiệu quả bền vững. Tuy nhiên việc hỗ trợ cung ứng lao động giữa 03 địa phương khó có thể thực hiện được vì trong các KCN của từng địa phương các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động khác nhau về mức lương, thu nhập và các điều kiện về nhà ở, các tiện ích sinh hoạt khác chưa đáp ứng nên khó thu hút lao động ngoài tỉnh

Tại hội nghị này, 03 Ban Quản lý đã thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Chương trình hợp tác trong năm 2018 với các nội dung như sau: Các Ban Quản lý tiếp tục thực hiện nội dung đã ký kết, tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình hợp tác.  Định kỳ cung cấp tổng quan về tình hình hoạt động của các KCN và cung cấp cho nhau về tình hình kết quả thực hiện tháng, quý, năm và lũy kế về: thu hút đầu tư; hoạt động sản xuất- kinh doanh, thu hút lao động...Tiếp tục trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong công tác xúc tiến đầu tư, giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng theo thế mạnh của từng địa phương

Thông tin về mục tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong năm. Hàng tháng thực hiện trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ và công tác chuyên môn của các phòng, đơn vị trực thuộc của Ban Quản lý thông qua đơn vị được giao đầu mối của mỗi Ban.

Cuối năm 2018 tổ chức tổng kết  về tình hình thực hiện nội dung Chương trình hợp tác giữa ba Ban quản lý giai đoạn 2015-2018 và đề ra nội dung hợp tác cho 3 năm tiếp theo.

                               PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP