HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2017 VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2018 CỦA KHỐI THI ĐUA CÁC BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU TINH TẾ CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN 

Ngày 01/12/2017 tại TP Pleiku - tỉnh Gia Lai, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

  

Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Trung Nam – Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng và truyền thông - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí Trưởng ban, phó trưởng ban, cán bộ công chức làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối gồm: Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đăk Lăk, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đăk Nông, Ban Quản lý KKT tỉnh Kon Tum và Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng.

Với chủ đề năm 2017 làĐoàn kết - Sáng tạo - Đồng hành - Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển”,  các đơn vị trong Khối đã phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao; chung tay xây dựng Khối thi đua các tỉnh Tây nguyên vững mạnh. Trong đó công tác thi đua khen thưởng đã có những chuyển biến tích cực hơn, đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch và hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã ký kết giao ước.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai được suy tôn là đơn vị xuất sắc và được đề nghị  Bộ Kế Hoạch và Đầu tư tặng cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017,  Ban Quản lý các KCN tỉnh Đăk Nông được đề nghị Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen.

Các đơn vị trong Khối đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2018 và thống nhất bầu Ban Quản lý các KCN tỉnh Đăk Nông là đơn vị Trưởng Khối và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đăk Lăk là đơn vị Phó Trưởng khối năm 2018. 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP