Hội nghị Cán bộ công chức năm 2019 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng 

Chiều ngày 15/01/2020 tại Trung tâm hành chính tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2019. Tham dự Hội nghị  có đồng chí Trần Xuân Vượng - Bí thư Chi bộ, đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch Công đoàn cơ sở và cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức các phòng chuyên môn và Công ty PTHT KCN Lộc Sơn - Phú Hội.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo: Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC-VC và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2019; Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công; Báo cáo công khai hoạt động tài chính của Ban Quản lý năm 2019 và dự toán kinh phí được duyệt năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019 và nội dung, phương hướng phong trào thi đua năm 2020.

Nhìn chung, Năm 2019, Ban Quản lý nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh. Tập trung lãnh đạo các phòng chuyên môn và Công ty PTHT thực hiện kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện dự án; kiên quyết chấm dứt những dự án không triển khai và điều chỉnh giảm diện tích đất các dự án chậm triển khai theo tiến độ đầu tư…

Phối hợp tốt với các Sở, ngành liên quan hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định; nhiều kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp được Ban Quản lý phối hợp giải quyết cơ bản đáp ứng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp như: Hỗ trợ về vùng nguyên liệu, thủ tục hải quan, lĩnh vực thuế, nguồn lao động, vốn vay ưu đãi để sản xuất và giải quyết được khó khăn, vướng mắc về hệ thống thoát nước thải cho Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Lâm Đồng, để sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động, đóng góp tăng thu ngân sách địa phương (370 tỷ đồng).

 Thực hiện công tác kiểm tra doanh nghiệp theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các vi phạm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc, miền Nam và Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp về quản lý nhà nước, đối thoại trực tiếp với các nhà đầu tư trong các KCN.

Bổ sung quy hoạch KCN Phú Bình tại huyện Đức Trọng và được Hội Đồng nhân dân Tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 130/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019;  điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết KCN Phú Hội và quy hoạch KCN Lộc Sơn theo văn bản 1349/TTg và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; tăng cường chỉ đạo Công ty PTHT theo kế hoạch đầu tư công 2019; tập trung công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các công trình triển khai hoàn thành đưa vào sử dụng.

 Thực hiện việc sắp xếp tinh gọn bộ máy: Sáp nhập hai Công ty PTHT KCN thành một Công ty PTHT KCN và sáp nhập 05 phòng còn lại 02 phòng tại Ban Quản lý; thực hiện tốt công tác CCHC, triển khai TTHC mức độ 3,4. Công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực: đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, lao động… được nâng cao, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Một số kiến nghị vượt thẩm quyền đã xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tiếp tục giải quyết.

 Các doanh nghiệp KCN đi vào hoạt động đã góp phần vào chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, giá trị xuất khẩu, tạo được nhiều việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, góp phần phân bổ và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực của địa phương; những mặt hàng, sản phẩm có thế mạnh của tỉnh như: rau, củ, quả các loại, cà phê… đã được các nhà máy trong KCN thu mua để chế biến.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: Việc rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai dự án đầu tư còn chậm, chưa xử lý dứt điểm đối với những dự án ngưng hoạt động kéo dài; chưa triển khai dự án trạm xử lý nước thải tập trung, hệ thống thu gom nước thải tại KCN Phú Hội; Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại KCN Lộc Sơn còn chậm và kéo dài…

Tại Hội nghị này, Ban quản lý đã công bố các quyết định khen thưởng năm 2019 cho các Tập thể và cá nhân như sau: 02 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 01 tập thể được UBND tỉnh tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp đã tặng Danh hiệu chiến sỹ thi đua cho 03 dồng chí; Giấy khen của Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp cho 03 tập thể và 36 cá nhân. Đề xuất Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân và 01 tập thể. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng bằng khen cho 01 cá nhân.Hội nghị đã thống nhất thông qua những nội dung chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 cụ thể như sau:

1. Dự kiến năm 2020: Thu hút khoảng 07 dự án đầu tư vào khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 230 tỷ đồng; lao động đăng ký 350 người; trong đó: có 02 doanh nghiệp/dự án FDI. KCN Lộc Sơn- Bảo Lộc: thu hút khoảng 05 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 150 tỷ đồng; lao động đăng ký 200 người; KCN Phú Hội- Đức Trọng (thu hồi diện tích đất giai đoạn 2 của các nhà đầu tư không triển khai) để thu hút khoảng 02 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 80 tỷ đồng và lao động đăng ký 100 người. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Lộc Sơn; triển khai quy hoạch KCN Phú Bình, tại huyện Đức Trọng (khi được Thủ tướng phê duyệt). Xây dựng kế hoạch và phối hợp đề xuất ngân sách tỉnh tập trung phân bổ vốn đầu tư hoàn thiện các hạng mục hạ tầng thiết yếu tại KCN Lộc Sơn và KCN Phú Hội, triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN; kêu gọi đầu tư xây dựng dự án nhà ở công nhân (giai đoạn 1); mở rộng KCN Phú Hội và đề xuất xây dựng thêm 01 KCN mới tại Bảo Lộc.

2. Doanh thu của các doanh nghiệp trong 02 khu công nghiệp là 365 triệu USD, xuất khẩu 230 triệu USD, nộp ngân sách 1.060 tỷ đồng.

3. Đổi mới và nâng cao chất lượng, giải pháp thực hiện thu đúng, thu đủ phí sử dụng hạ tầng của các doanh nghiệp KCN theo quy định.

4. 100% CBCCVC, người lao động được học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

5. 100% CBCC-VC đăng ký phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng gương điển hình tiên tiến.

6. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. 100% CBCC-VC đăng ký phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan và tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động do cơ quan, công đoàn và chi đoàn phát động; 100% CBCC-VC được phân loại CBCC-VC hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% CBCC-VC đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt chiến sỹ thi đua các cấp và có chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

7. 100% đơn vị trực thuộc Ban Quản lý hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 70%  trở lên tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và có 01 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

8. 100% hộ gia đình CBCC-VC, người lao động đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, Cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa, xây dựng cơ quan đoàn kết; không vi phạm chính sách dân số, các tệ nạn xã hội và an toàn giao thông.

9. Các tổ chức, đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh.

10. Giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên để chi bộ xem xét làm thủ tục kết nạp Đảng.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; mỗi CBCCVC không ngừng học tập, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ,…rèn luyện phẩm chất đạo đức và đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCC “Trung thành- sáng tạo- tận tuỵ- gương mẫu” để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Vượng - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban đã đề nghị toàn thể cán bộ công chức cơ quan phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, tiếp tục đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020. Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết để tổ chức thực hiện trong năm 2020.

                         Văn phòng – Ban quản lý./.