Hội nghị cán bộ công chức năm 2018 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng 

Chiều ngày 05/02/2018 tại Trung tâm hành chính tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2018.  Tham dự Hội nghị  có đồng chí Trần Xuân Vượng - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban; đồng chí Phạm Thế Hùng – Phó trưởng ban, đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch Công đoàn cơ sở và cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo: Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC-VC và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2017; Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công; Báo cáo công khai hoạt động tài chính của Ban Quản lý năm 2017 và dự toán kinh phí được duyệt năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017 và nội dung, phương hướng phong trào thi đua năm 2018 và các biện pháp nhằm cải tiến lề lối, phương pháp làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan liêu, phiền hà, sách nhiễu các cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nhìn chung, năm 2017 được sự quan tâm lãnh đạo của Chi bộ và sự phối hợp của các Đoàn thể, Ban quản lý các khu công nghiệp đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh giao, thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, củng cố xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy, kiên trì thực hiện cải cách hành chính gắn với các phong trào thi đua, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh trong định hướng xây dựng và phát triển các Khu công nghiệp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đảm bảo tốt quyền và lợi ích chính đáng của CBCC-VC, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCC-VC phát huy dân chủ trong mọi hoạt động.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: Việc rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai dự án đầu tư còn chậm, chưa xử lý dứt điểm đối với những dự án ngưng hoạt động kéo dài; Tiến độ giải ngân các công trình và xây dựng hạ tầng KCN còn chậm, chưa triển khai dự án trạm xử lý nước thải tập trung, hệ thống thu gom nước thải, đường giao thông và hệ thống thoát nước mặt tại KCN Phú Hội; Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại 02 KCN còn chậm và kéo dài.

Tại Hội nghị này, Ban quản lý đã công bố các quyết định khen thưởng năm 2017 cho các Tập thể và cá nhân như sau:

02 tập thể và 01 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 02 tập thể được UBND tỉnh tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp đã tặng Danh hiệu chiến sỹ thi đua cho 06 đồng chí; Giấy khen của Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp cho 07 tập thể và 29 cá nhân.


Hội nghị đã thống nhất thông qua những nội dung chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 cụ thể như sau:

1. Phấn đấu thu hút 05 đến 06 dự án đầu tư  (trong đó có 02 đến 03 nhà đầu tư nước ngoài) đầu tư vào các lĩnh vực: sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm, cơ khí và các ngành công nghiệp phụ trợ, vật liệu xây dựng, may mặc, dệt lụa tơ tằm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Vốn đăng ký đầu tư khoảng 05 triệu USD và 150 tỷ đồng.

2. Doanh thu: 300 triệu USD; Kim ngạch xuất khẩu: 230 triệu USD.

3. Đổi mới và nâng cao chất lượng, giải pháp thực hiện thu đúng, thu đủ phí sử dụng hạ tầng của các doanh nghiệp KCN theo quy định.

4. 100% đảng viên, trên 95% CBCC-VC được học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

5. 100% CBCC-VC đăng ký phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng gương điển hình tiên tiến.

6. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. 100% CBCC-VC đăng ký phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan và tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động do cơ quan, công đoàn và chi đoàn phát động; 100% CBCC-VC được phân loại CBCC-VC hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% CBCC-VC đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt chiến sỹ thi đua các cấp và có chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

7. 100% đơn vị trực thuộc Ban Quản lý hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 70%  trở lên tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và có 02 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

8. 100% hộ gia đình Đảng viên và 95% hộ gia đình CBCC-VC đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, Cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa,  xây dựng cơ quan đoàn kết; không vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, các tệ nạn xã hội và an toàn giao thông.

9. Các tổ chức, đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh.

10. Kết nạp ít nhất 01 đảng viên mới, trong đó ưu tiên kết nạp những đoàn viên TNCSHCM.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; mỗi CBCCVC không ngừng học tập, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ,…rèn luyện phẩm chất đạo đức và đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCC “Trung thành- sáng tạo- tận tuỵ- gương mẫu” để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Vượng - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban đã đề nghị toàn thể cán bộ công chức cơ quan phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, tiếp tục đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018. Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết để tổ chức thực hiện trong năm 2018./.

                                                                        VĂN PHÒNG BAN QUẢN LÝ