LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY SE SỢI VÀ HOÀN TÁT CÁC LOẠI VẢI TẠI LÂM ĐỒNG 

Chiều ngày 10 tháng 05 năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4384041223 cấp ngày 10/5/2019 cho Công ty TNHH KUM YOUNG VINA; dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy se sợi và hoàn tất các loại vải tại Lâm Đồng công suất 12.000 tấn/ năm (40.000.000 mét vải/ năm).


Công ty TNHH KUM YOUNG VINA đăng ký đầu tư xây dựng Nhà máy tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng với tổng vốn đăng ký đầu tư: 127.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy tỷ) đồng Việt Nam; (tương đương 5.458.843 đô la Mỹ), diện tích đất đăng ký: 43.185 m2, công suất: 12.000 tấn/ năm (40.000.000 mét vải/ năm); dự án dự kiến khởi công xây dựng vào tháng 09 năm 2019 và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ quý IV năm 2020.

Việc đầu tư xây dựng nhà máy se sợi và hoàn tất các loại vải sẽ góp phần tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh, giải quyết lao động, tăng thu ngân sách nhà nước  tại địa phương.

Văn phòng Ban quản lý./.