THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẤT MỜI GỌI ĐẦU TƯ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Ngày 12 tháng 8 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1349/TTg-KCN v/v điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020. Theo đó, điều chỉnh giảm diện tích KCN Phú Hội từ 174,947 ha xuống còn 109 ha, KCN Lộc Sơn từ 185 ha  xuống còn 183 ha. Thực hiện văn bản của Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh đã có Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Phú Hội huyện Đức Trọng tỷ lệ 1/2.000 với diện tích 109 ha.

Đến thời điểm tháng 11/2017, diện tích đất công nghiệp để mời gọi đầu tư tại hai khu công nghiệp như sau:

1. Khu công nghiệp Phú Hội: diện tích đất công nghiệp đã cho thuê 63,57  ha; diện tích đất công nghiệp đã cho thuê hết đất sạch, ngành nghề ưu tiên: chế biến nông, lâm sản, thực phẩm, các ngành công nghiệp phụ trợ. Diện tích đất Giai đoạn II còn 22,538 ha nhưng chưa bồi thường giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý các khu công nghiệp đang làm thủ tục để giải phóng mặt bằng.

2. Khu công nghiệp Lộc Sơn: diện tích đất công nghiệp đã cho thuê 78,2774  ha; diện tích đất công nghiệp hiện nay còn để cho thuê 44,3633 ha; tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các ngành nghề ưu tiên:

- Công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, lắp ráp điện tử, chế biến gỗ, đóng giầy, may mặc, cơ khí chế tạo: 1 phần CN6 4,6339 ha; 1 phần CN3 5,52 ha; CN7 8,04 ha.

- Công nghiệp ô nhiễm, dệt may, da giầy, sản xuất vật liệu xây dựng, luyện kim, hóa chất, chế biến  nông, lâm sản: 1 phần CN8  2,5437 ha; 1 phần CN10 1,2457; CN9 9,4 ha; HT8 0,75 ha; CN11+ 1 phần HT5 12,23 ha.

- Diện tích đất công nghiệp còn 11,87 ha chưa bồi thường giải phóng mặt bằng.                  

                                                                  Phòng Quản lý Đầu tư & Doanh nghiệp