Thông tin về quỹ đất mời gọi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Quý II năm 2019 

Tính đến hết quý I năm 2019, tại khu công nghiệp Lộc Sơn và khu công nghiệp Phú Hội có 70 doanh nghiệp/ dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực ( trong đó có 20 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.637,45 tỷ đồng và 83,61 triệu USD, diện tích đất đăng ký 152,46 ha.

Hiện nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mời gọi thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, cụ thể như sau:

Tại khu công nghiệp Lộc Sơn: thu hút đầu tư các ngành nghề sản xuất ít ô nhiễm và công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Tổng diện tích đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng có thể cho thuê: 9,78 ha. Trong đó:

Một phần lô CN7: 4,92 ha ( ngành nghề ít ô nhiễm);

Một phần lô CN9: 4,86 ha ( ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng).

Tại khu công nghiệp Phú Hội: hiện nay đang hết quỹ đất sạch mời gọi đầu tư.

                        Phòng Quản lý TN&MT