Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước và đối thoại với các doanh nghiệp khu công nghiệp 

Chiều ngày 15/03/2019 tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, Ban quản lý các khu công nghiệp (Ban quản lý) tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp quản lý nhà nước và đối thoại với các doanh nghiệp khu công nghiệp (KCN). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng tham dự có lãnh đạo Vụ Quản lý các khu kinh tế - Bộ Kế hoạch & Đầu tư; lãnh đạo các Sở, ngành thuộc tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Bảo Lộc, UBND huyện Đức Trọng; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các doanh nghiệp/nhà đầu tư đang đầu tư tại các KCN tỉnh; cùng lãnh đạo Ban Quản lý, lãnh đạo các Công ty PTHT KCN, các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý.

Trong năm 2018, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý với các Sở, ngành và địa phương tương đối toàn diện và đồng bộ, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án, giúp cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định trong KCN.  Nhiều kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp về các lĩnh vực đã được               Ban Quản lý cùng các Sở, ngành và địa phương phối hợp giải quyết kịp thời; các doanh nghiệp KCN đi vào hoạt động góp phần tăng trưởng kinh tế của Tỉnh, tạo được nhiều việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, giải quyết tốt vùng nguyên liệu của tỉnh và an sinh xã hội tại địa phương.

Hoạt động của doanh nghiệp năm 2018 có sự tăng trưởng, tổng doanh thu đạt 7.243,30 tỷ đồng (331,61 triệu USD) tăng 6,36% so với cùng kỳ; trong đó: xuất khẩu đạt 197,89 triệu USD ≈ 4.599,95 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ ≈ 30% giá trị xuất khẩu trong toàn tỉnh). Giá trị hàng hóa tiêu thụ nội địa đạt 3.176,24 tỷ đồng tăng 99,89% so với cùng kỳ. Tính đến hết năm 2018, các KCN đã thu hút 70 dự án trong đó có 15 dự án vốn đầu tư nước ngoài. 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số những hạn chế được các nhà đầu tư tiếp tục nêu ý kiến như: Tại KCN Phú Hội chưa thực hiện đầu tư Nhà máy xử lý nước thải tập trung, chưa di dời bãi rác thôn Pré cạnh KCN ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN; tại KCN Lộc Sơn chưa giải quyết dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng với 12 hộ, diện tích 1,4253 ha. Chưa được đầu tư xây dựng nhà ở công nhân tại các KCN. 

Các kiến nghị của doanh nghiệp/nhà đầu tư đã được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Quản lý và lãnh đạo các Sở, ngành trả lời và giải quyết ngay tại Hội nghị; một số tồn tại chưa thực hiện được, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các doanh nghiệp/nhà đầu tư trong KCN tổ chức sản xuất kinh doanh và tiếp tục đầu tư trong thời gian tới./. 

 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp