Hội nghị cán bộ công chức Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng năm 2013 

Ngày 23/1/2013, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng (Ban Quản lý) đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2013 với sự tham dự của lãnh đạo Ban, đại biểu đến từ Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng, Công ty PTHT KCN Lộc Sơn, Công ty PTHT KCN Phú Hội và cán bộ công chức Ban Quản lý.


Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Báo cáo công khai hoạt động tài chính năm 2012 và dự toán kinh phí được duyệt trong năm 2013; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2012 và nội dung, phương hướng phong trào thi đua năm 2013.

Các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, thảo luận trực tiếp tại Hội nghị đối với các hoạt động của Ban Quản lý, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2013. Đồng thời Hội nghị đã bầu 03 đồng chí vào Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Phước – Trưởng Ban Quản lý nhấn mạnh: Trong năm vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương cùng với sự phối hợp của các Sở, ngành địa phương, tập thể Ban Quản lý đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, mở rộng và nâng cao chất lượng quảng bá xúc tiến đầu tư, tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng, đền bù giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính,… cùng với sự năng động, sáng tạo và quyết tâm của các nhà đầu tư nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Ban chấp hành công đoàn cơ sở Ban Quản lý đã luôn tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ và lãnh đạo Ban tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động công đoàn; đổi mới nhiều nội dung và hình thức sinh hoạt, qua đó thu hút được sự nhiệt tình tham gia của đoàn viên công đoàn và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ năm 2012 của Ban Quản lý vẫn còn một số hạn chế: đầu tư hạ tầng chưa được đồng bộ, cả về giao thông, điện, nước và xử lý nước thải; công tác đền bù giải phóng mặt bằng vẫn còn những vướng mắc chưa được giải quyết,… dẫn đến việc thu hút đầu tư, môi trường đầu tư chưa thật sự thuận lợi. Song nhìn chung, Ban Quản lý đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2012. Đồng chí đề nghị năm 2013 toàn thể cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo, kỹ năng công tác, chất lượng tham mưu theo từng lĩnh vực, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới phương pháp triển khai nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch tỉnh giao.


Để ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân có những đóng góp xuất sắc trong năm 2012, Trưởng Ban Quản lý đã quyết định khen thưởng và trao tặng các danh hiệu thi đua. Trong đó có: 38  cá nhân được danh hiệu Lao động tiên tiến, 07 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 6 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và tặng giấy khen cho 02 tập thể và 10 cá nhân.