Lâm Đồng: Kêu gọi đầu tư tại 14 khu, cụm công nghiệp 

Trong đó, hai khu công nghiệp mới là Đại Lào, rộng 475ha (thị xã Bảo Lộc) và Tân Phú, rộng 469ha (ở huyện Đức Trọng) có nhu cầu đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Hiện 2 khu công nghiệp: Lộc Sơn (Bảo Lộc), Phú Hội (Đức Trọng) và 12 cụm công nghiệp đã được các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đăng ký đầu tư trên 70 dự án với tổng vốn trên 2.500 tỷ đồng, trong đó, 58 dự án đã được cấp phép đầu tư trên các lĩnh vực chế biến trà, cà phê…