Thông tin về quỹ đất mời gọi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Quý IV năm 2019 

Tính đến tháng 9 năm 2019, tại khu công nghiệp Lộc Sơn và khu công nghiệp Phú Hội có 65 doanh nghiệp/ dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực ( trong đó có 21 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.496,42 tỷ đồng và 91,57 triệu USD, diện tích đất đăng ký 144,43 ha.

Căn cứ số liệu công khai quỹ đất của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mời gọi thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, cụ thể như sau:

Tại khu công nghiệp Lộc Sơn: thu hút đầu tư các ngành nghề sản xuất ít ô nhiễm và công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Tổng diện tích đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng có thể cho thuê: 13,47 ha. Trong đó:

- Một phần lô CN6 ( dọc theo đường trục chính - lộ giới 41m) KCN Lộc Sơn: 3,8 ha (ngành sản xuất ít ô nhiễm, công nghiệp chế biến, lắp ráp, sản xuất hàng tiêu dùng).  

- Một phần lô CN7 : 4,22 ha và một phần lô HT9: 1,65 ha (ngành sản xuất ít ô nhiễm, công nghiệp chế biến, lắp ráp, sản xuất hàng tiêu dùng);

- Một phần lô CN11: 3,8ha ( ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng).

Tại khu công nghiệp Phú Hội: hiện đang còn quỹ đất 2,72 ha đã được giải phóng mặt bằng mời gọi đầu tư. Trong đó:

- Lô E-4-KCN: 1,36ha ( ngành nghề sản xuất các sản phẩm phục vụ du lịch);

- Lô E-7 KCN : 1,36 ha (ngành nghề chế biến lâm sản).

 

                                                                                                Phòng Quản lý TN&MT