TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG THÁNG 5 NĂM 2013 

Trong tháng 05/201 3, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 01 dự án với vốn đăng ký là 30 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký là 2,08 ha, lao động đăng ký là 100 người; thực hiện điều chỉnh 02 giấy chứng nhận đầu tư với nội dung điều chỉnh: giảm diện tích đất thuê và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Lũy kế đến nay, đã có 50 doanh nghiệp/dự án được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực (trong đó có 15 doanh nghiệp FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 51,614 triệu USD và 2.443,63 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký là 129,035ha và lao động đăng ký là 6.681 người.

Trong tổng số các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư có 23 doanh nghiệp/dự án đã đi vào hoạt động với tổng số lao động là 916 người (trong đó lao động trong nước là 902 người và lao động nước ngoài là 14 người). Doanh thu 5 tháng đầu năm đạt 125,77 triệu USD, trong đó xuất khẩu: 71,32 triệu USD; nhập khẩu đạt 0,52 triệu USD. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là: cà phê nhân, vải dệt các loại, tơ xe, áo mưa và rau quả sấy khô các loại. Thị trường xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp vào một số nước như: Singapore, Ấn Độ, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ba Lan, Nhật, Úc,… Hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu là nguyên liệu, phụ liệu, vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Thị trường nhập khẩu chủ yếu từ Nhật Bản, Braxil. Đến nay một số doanh nghiệp cơ bản đã đầu tư xây dựng nhà xưởng hoàn tất, đi vào sản xuất ổn định kinh doanh có hiệu quả, tiếp tục tăng vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, diện tích nhà xưởng, đầu tư mới máy móc, thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh ở thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 
Bên cạnh đó, một số công tác hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai, cụ thể như: Ban quản lý đã tham gia cùng các sở, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động khuyến công, thông qua Sở công thương để trình UBND Tỉnh quyết định ban hành; phối hợp với Cục thuế Lâm Đồng hướng dẫn các doanh nghiệp khu công nghiệp thực hiện việc gia hạn miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng trong năm 2013 theo tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Đồng thời, phối hợp với Sở Công thương, Trung tâm khuyến công thông qua chương trình khuyến công, thực hiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp khu công nghiệp vay vốn ưu đãi (không lãi suất) để đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, đạt hiệu quả thiết thực.