TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG 

Tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2009 Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 28 doanh nghiệp/dự án đầu tư (trong đó có 05 doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài) vào KCN Lộc Sơn và 20 doanh nghiệp/dự án (trong đó có 06 doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài) vào KCN Phú Hội với tổng vốn đầu tư là 1.676,738 tỷ đồng và 35,35 triệu USD; thu hút 5.605 lao động; tổng diện tích đất đăng ký thuê tại KCN Lộc Sơn là 67,7 ha và tại KCN Phú Hội là 36,35 ha.

Trong số các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên có 14 dự án đã đi vào hoạt động. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khu công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2009 nhìn chung đều có sự phát triển và tương đối ổn định. Tổng doanh thu ước đạt 98,3 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 45,65 triệu USD. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là: cà phê nhân, vải dệt các loại, tơ xe và áo mưa. Thị trường xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp bán vào một số nước chính như: Singapore, Ấn độ, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ba Lan, Nhật, Úc…Giá trị hàng hóa bán vào nội địa ước đạt 52,69 triệu USD. Các sản phẩm tiêu thụ nội địa chủ yếu: tơ xe gia công, phôi thép, cà phê nhân, giấy cuộn xeo, thùng rác công cộng, xăng dầu, nhớt, vật liệu xây dựng,… Giá trị hàng hóa nhập khẩu đạt 1,1 triệu USD. Hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định và nguyên liệu, phụ liệu, vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Thị trường nhập khẩu chủ yếu từ Nhật Bản, Brazil. Đến nay các doanh nghiệp cơ bản đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, hoàn tất đi vào sản xuất ổn định, kinh doanh có hiệu quả, tiếp tục tăng vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, diện tích nhà xưởng, đầu tư mới máy móc, thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh ở thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đạt 4 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 14,44 USD và doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước đạt 3,8 tỷ đồng.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt đến hết năm 2010 khi hoàn thành xây dựng kết cấu hạ tầng hai khu công nghiệp trên sẽ được lấp đầy với khoảng 100 dự án đầu tư và tổng diện tích đất thuê xây dựng nhà máy là 240 ha. Các dự án sẽ được ưu tiên đầu tư vào sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực chế biến chè, cà phê, nông sản, thực phẩm, may mặc, lụa tơ tằm, luyện kim, hoá chất, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất giấy và đồ gỗ.

Ngoài ra theo kế hoạch phát triển đến năm 2015, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trình Thủ tướng Chính phủ thành lập mới 02 khu công nghiệp - đô thị : Khu công nghiệp – đô thị Đại Lào tại thị xã Bảo Lộc và khu công nghiệp – đô thị Tân Phú tại Thị trấn Liên Nghĩa, huyện ĐứcTrọng tỉnh Lâm Đồng với diện tích mỗi khu công nghiệp khoảng 500 ha. Dự kiến bình quân giải quyết việc làm cho khoảng 25.000 lao động.