TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG THÁNG 4 NĂM 2013 

Trong tháng 04/2013 , Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã điều chỉnh 02 giấy chứng nhận đầu tư với nội dung điều chỉnh là chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành công ty cổ phần và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Lũy kế đến nay, đã có 49 doanh nghiệp/ dự án được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực (trong đó có 15 doanh nghiệp FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký là: 51,64 triệu USD và 2.413,63 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký là 126,96 ha và lao động đăng ký là 6.581 người.

Trong tổng số các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên có 23 doanh nghiệp/dự án đã đi vào hoạt động với tổng số lao động là 917 người (trong đó lao động trong nước là 903 người và lao động nước ngoài là 14 người). Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là: cà phê nhân, vải dệt các loại, tơ xe, áo mưa và rau quả sấy khô các loại. Thị trường xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp vào một số nước như: Singapore, Ấn Độ, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ba Lan, Nhật, Úc,… Hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu là nguyên liệu, phụ liệu, vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Thị trường nhập khẩu chủ yếu từ Nhật Bản, Braxil. Đến nay một số doanh nghiệp cơ bản đã đầu tư xây dựng nhà xưởng hoàn tất, đi vào sản xuất ổn định kinh doanh có hiệu quả, tiếp tục tăng vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, diện tích nhà xưởng, đầu tư mới máy móc, thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh ở thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.