NHỮNG THÀNH TỰU BƯỚC ĐẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức,… cùng với những khó khăn vốn có của nền kinh tế địa phương: xa cảng biển và các trung tâm kinh tế lớn; quy mô phát triển và tích lũy từ nội bộ nền kinh tế còn nhỏ bé; hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội còn lạc hậu yếu kém; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; tiềm năng thế mạnh từ sản xuất nông nghiệp; tài nguyên khoáng sản dồi dào nhưng việc quy hoạch, đầu tư chưa được phát huy và khai thác có hiệu quả,… đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và thu hút đầu tư vào các KCN nói riêng đã và đang là vấn đề đặt ra cần được tiếp tục quan tâm trong thời gian tới, tuy nhiên, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, trực tiếp thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp và tạo điều kiện có hiệu quả của các Sở, Ngành, địa phương; sự đồng thuận của nhân dân cùng với sự quyết tâm đầu tư và hoạt động sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước; sự nỗ lực và ý thực trách nhiệm của CBCC-VC từ Ban Quản lý đến các Công ty phát triển hạ tầng KCN,… nhiệm vụ phát triển các KCN đã đạt một số thành tựu bước đầu quan trọng, đó là:

I. Công tác quy hoạch:

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã có 03 KCN được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập với tổng diện tích quy hoạch 855,32 ha (KCN Lộc Sơn 185 ha, KCN Phú Hội 174 ha, KCN- Đô thị Tân Phú 496,32 ha).

- KCN Lộc Sơn: diện tích 185 ha.

Các ngành nghề ưu tiên đầu tư: Chế biến cà phê; Chè; tơ tằm; Sản xuất gạch Tuy nen; Vật liệu xây dựng; Sản xuất nhôm; Đá ốp lát; Lắp ráp điện tử; Dệt lụa tơ tằm; Chế biến gỗ; Đóng giầy; May mặc,…

- KCN Phú Hội: diện tích 174 ha.

Các ngành nghề ưu tiên đầu tư:Công nghiệp chế biến thực phẩm, rau quả, thuỷ sản, đường sữa, rượu, bánh, mứt, kẹo; công nghiệp sản xuất phân bón, vật liệu xây dựng, gạch cao cấp; công nghiệp chế biến lâm sản, các sản phẩm gỗ, ván ép; công nghiệp luyện kim, hoá chất như: thuộc da, keo dán, sản xuất bentoxit, diatomit, thiếc,…

- KCN- Đô thị Tân Phú: tổng diện tích 496,32 ha, trong đó diện tích KCN là 415,49 ha. Hiện đang lập Quy hoạch chung, mời gọi nhà đầu tư xây dựng- kinh doanh kết cấu hạ tầng.

II. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng

Đến nay đã thực hiện ĐBGPMB với diện tích đất KCN 254,54 ha với tổng số tiền bồi thường là 131 tỷ đồng; diện tích đất Khu dân cư- công nhân 38,60 ha.

III. Tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng KCN

Nhìn chung đã hoàn thiện các hạng mục hạ tầng chủ yếu: Giao thông, cấp điện, cấp nước, viễn thông… cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ đầu tư và hoạt động sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN.

IV. Kết quả thu hút đầu tư

Đến nay Ban Quản lý đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào các KCN với số dự án còn hiệu lực là 52 dự án; trong đó có 10 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 39,95 triệu USD và 42 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.123,47 tỷ đồng và diện tích đất chiếm 110,31 ha, lao động 6.183 người; có 20 doanh nghiệp/dự án đi vào hoạt động và 1.086 lao động làm việc; số còn lại đang hoàn chỉnh thủ tục xây dựng, lắp đặt nhà máy.

V. Một số kết quả hoạt động sản xuất- kinh doanh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Đến nay đã có 20 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất- kinh doanh trong các KCN, trong đó 05 doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Hiệu quả hoạt động sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp KCN qua các năm nhìn chung đều có sự gia tăng phát triển và tương đối ổn định; tổng doanh thu thực hiện từ năm 2005 đến tháng 7 năm 2011 đạt 961 triệu USD, trong đó: xuất khẩu 591 triệu USD, giá trị hàng hóa bán vào nội địa đạt 388 triệu USD, giá trị nhập khẩu đạt 17 triệu USD. Tỉnh đã ban hành các chính sách ưu đãi, kích cầu đầu tư tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng có ưu đãi lãi suất; danh mục ưu tiên kêu gọi vốn đầu tư, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các KCN những dự án có dây chuyền công nghệ cao, sản xuất chế biến từ nguyên liệu của địa phương tạo ra sản phẩm xuất khẩu như: Dệt lụa tơ tằm và tơ tằm xe, vải dệt các loại, chế biến cà phê, chế biến trà, sản xuất cao lanh- Diatomit, sản xuất thép, vật liệu xây dựng, rau sấy khô các loại…

Từ thực tế những năm qua đã khẳng định: Phát triển các KCN tập trung là chủ trương đúng đắn; thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng; là phương thức huy động vốn từ các thành phần kinh tế (nhất là FDI); là quá trình tiếp nhận thiết bị công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh nghiệm quản lý hiện đại… tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh xuất khẩu, tạo sức lan tỏa tác động trực tiếp vào quá trình độ thị hóa, hệ thống dịch vụ; giải quyết thêm nhiều việc làm mới; từng bước cải thiện đời sống vất chất, tinh thần cho người lao động và nhân dân vùng dự án.

VI. Một số nhiệm vụ, giải pháp định hướng phát triển các KCN trong thời gian tới (giai đoạn 2011-2015)

Phát triển các KCN tập trung được xác định là các công trình trọng điểm của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Vì vậy nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các KCN trong 5 năm tới là đẩy mạnh thu hút đầu tư; chú trọng giữa tỷ lệ lấp đầy và nâng cao chất lượng các dự án đầu tư góp phần tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp ngày càng lớn, tăng nhanh kim ngạch xuất khấu tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch trong cơ cấu GDP của địa phương theo hướng hiện đại. Cùng với sự phát triển du lịch, ngành kinh tế động lực của địa phương; từng bước trở thành 1 thực lực quan trọng của nền kinh tế Lâm Đồng trong quá trình phát triển nhanh, bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế.

1. Một số chỉ tiêu:

- Phấn đấu đến cuối năm 2011 cơ bản lấp đầy giai đoạn I KCN Phú Hội và 80% KCN Lộc Sơn. Từ 2011- 2015 tập trung công tác mời gọi, chuẩn bị đầu tư, đẩy mạnh phát triển các KCN- Đô thị mới Tân Phú và tiếp tục triển khai KCN- Đô thị Đại Lào.

- Phấn đấu đến hết năm 2011 lấp đầy 80% diện tích KCN Lộc Sơn.

- Phấn đấu đến hết năm 2013 lấp đầy diện tích KCN Lộc Sơn và KCN Phú Hội.

- Phấn đấu đến hết năm 2015 lấp đầy 30 % diện tích KCN- Đô thị Tân Phú.

Tạo ra giá trị, khối lượng hàng hóa về hoạt động SXKD của các doanh nghiệp KCN (giai đọan 2011-2015): doanh thu 1.343 Triệu USD, trong đó: xuất khẩu 738 Triệu USD.

2. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động:

- Nghiên cứu kỹ các cam kết của Việt Nam với các thành viên WTO và lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam liên quan đến đầu tư nhất là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để tham mưu cơ chế, chính sách…đảm bảo lộ trình hội nhập; trong thu hút đầu tư lưu ý ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm kinh doanh, dự án có hàm lượng công nghệ cao, hiệu quả sử dụng đất; phù hợp với khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương.

- Tiếp tục hoàn thiện; kiên trì thực hiện đề án cải cách hành chính theo hướng gọn nhẹ, nâng chất lượng, thái độ phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết các giao dịch; thường xuyên duy trì, cải tiến và đánh giá việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 (xây dựng theo phiên bản mới ISO 9001:2008); không ngừng nâng cao trình độ, năng lực quản lý, hoạt động thực tiễn, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu phát triển các KCN trên địa bàn, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của CBCC, đủ uy tín khi làm việc với nhà đầu tư.

- Xây dựng trang Website của Ban Quản lý kết nối mạng thông tin với UBND tỉnh và cổng thông tin điện tử chung cả nước (từng bước kết nối với Doanh nghiệp KCN), giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư. Dự án mời gọi đầu tư, thủ tục triển khai dự án, cung cấp thông tin chương trình xúc tiến đầu tư.

- Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp có nhu cầu được thuê đất tại các KCN phục vụ cho phát triển sản xuất- kinh doanh. Cải thiện tình trạng thiếu mặt bằng sản xuất, hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước; đồng thời quan tâmhỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn và huy động các nguồn lực hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, phát triển thị trường, thông tin thị trường thương mại (nhất là thị trường xuất khẩu), hàng hóa có giá trị gia tăng cao…Đánh giá tác động của các chính sách đối với các doanh nghiệp, định kỳ tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp tại KCN, qua đó hướng dẫn và giải đáp các yêu cầu bức thiết cho phát triển kinh doanh.

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm bình đẳng công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế duy trì thúc đẩy sản xuất- kinh doanh, bảo đảm việc làm và đời sống cho người lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội và điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

- Phát triển KCN phải đảm bảo nguyên tắc đồng bộ từ khâu đền bù- giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng trong và ngoài KCN (bao gồm hệ thống đường giao thông; cấp điện, nước; hệ thống xử lý chất thải; các dịch vụ tiện ích công cộng, nhà ở cho công nhân KCN) đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng và bảo vệ môi trường, các tiện ích công cộng phục vụ KCN ngày càng hoàn thiện.

- Phối hợp đánh giá nhu cầu để quy hoạch, đào tạo, đào tạo lại bảo đảm nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực kỹ thuật cao, gắn với nhu cầu phát triển ngành nghề các doanh nghiệp KCN; là nội dung có ý nghĩa, vai trò to lớn để phát triển các doanh nghiệp KCN trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế.

- Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp nhu cầu lao động, nhà ở công nhân đi sâu nghiên cứu từng bước nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40% theo từng giai đoạn phù hợp với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp; tích cực triển khai chủ trương xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc trong KCN; đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp; xây dựng quan hệ lao động hài hòa tiến bộ góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội.Với quyết tâm chính trị; thực hiện cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, thông thoáng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; với đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, trách nhiệm, ý thức phục vụ tận tình, chu đáo…các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ là điểm đến- địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước./.