Công bố thông tin Dự án đầu tư Nhà ở Công nhân 

Ngày 10/6/2019 UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành Văn bản số 3489/UBND-XD1 về việc công bố thông tin dự án đầu tư: Nhà ở xã hội cho công nhân tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện đức Trọng tỉnh Lâm Đồng để thu hút đầu tư trong năm 2019.

Nay, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng thông báo đến các tổ chức, các nhân đươc biết để tham gia đầu tư Dự án.

Thông tin chi tiết: Đính kèm Văn bản số 3489/UBND-XD1 ngày 10/06/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng ./.  

  Phòng Quy Hoạch Xây Dựng3489 UB ngµy 10.6.2019.pdf