Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thông tin lãnh đạo
Các phòng ban
Danh bạ
Bản đồ
Điều kiện và Tiềm năng
kien.jpg
kien_2.jpg
Hệ thống văn bản
Toàn bộ văn bản
C/O - Mẫu D
Đầu tư
Môi trường
Tài chính
Thuế
Xây dựng
Đất đai
Lao động
VB Ban Quản Lý các KCN
Công bố thông tin Dự án đầu tư Nhà ở Công nhân
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn triển khai
Thông tin công bố
Thủ tục một cửaExpand Thủ tục một cửa
Giấy chứng nhận đầu tư
Giấy phép kinh doanh
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
Lao động
Xây dựng
Văn phòng đại diện
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Môi trường
Tin tức hoạt động
Thông tin chung
Sự kiện nổi bật
Dư án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi đầu tư
Chính sách của tỉnh
Thông tin doanh nghiệp
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước và gặp mặt các nhà đầu tư năm 2016
Công khai ngân sách
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản chỉ đạo - hướng dẫn về đầu tư

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 631 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
50/BC-KCN 25/06/2019 Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
51/BC-KCN 25/06/2019 Báo cáo sơ kết 01 năm tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019
52/BC-KCN 25/06/2019 Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
200/KCN-TNMT 24/06/2019 Thông tin về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2019
201/KCN-VP 24/06/2019 Góp ý dự thảo tờ trình, quyết định bãi bỏ Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 cuia UBND tỉnh
202/KCN-ĐTDN 24/06/2019 Trả lời Công ty TNHH SUNFEEL VIỆT NAM do khó khăn về nhà ở công nhân làm việc ca đêm
49/BC-KCN 24/06/2019 Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nghiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
14/GM-KCN 21/06/2019 GIẤY MỜI
14/KH-KCN 21/06/2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 đến năm 2021
48/BC-KCN 21/06/2019 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị
47/BC-KCN 21/06/2019 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TW của Bộ Chính Trị
199/KCN-VP 21/06/2019 Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
13/KH-KCN 18/06/2019 Kế hoạch khắc phục chỉ số CCHC năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chỉ số CCHC năm 2019
190/TĐTKKT-KCN 18/06/2019 Thông báo thẩm định thiết kế kỹ thuật của dự án nhà máy chế biến nông sản
189/KCN-TNMT 17/06/2019 Thông tin về xử lý mùi phát sinh từ dự án Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam
188/KCN-VP 17/06/2019 Báo cáo số cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu theo đúng quy định
45/BC-KCN 14/06/2019 Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019
46/BC-KCN 14/06/2019 Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động Hội nhập quốc tế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2019
186/KCN-TNMT 14/06/2019 Xin ý kiến về xác nhận hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sau ngày 01/7/2019 theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP
44/BC-KCN 13/06/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
182/KCN-TNMT 12/06/2019 Khắc phục mùi hôi phát sinh từ hoạt động sản xuất
183/KCN-ĐTDN 12/06/2019 Đề nghị chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
43/BC-KCN 10/06/2019 Báo cáo tổng kết tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019
46/TB-KCN 10/06/2019 Thông báo về việc đã điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Công ty TNHH Kimono Japan
48/TB-KCN 10/06/2019 Thông báo thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Công ty cổ phần Dược (Ladophar) lần 2

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng Thông tin điện tử Lâm Đồng
Dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống văn bản của tỉnh
Th6ng tin doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
  
 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3549103 - Fax: 0263.3549104 - Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://liza.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này