Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thông tin lãnh đạo
Các phòng ban
Danh bạ
Bản đồ
Điều kiện và Tiềm năng
Hệ thống văn bản
Toàn bộ văn bản
C/O - Mẫu D
Đầu tư
Môi trường
Tài chính
Thuế
Xây dựng
Đất đai
Lao động
VB Ban Quản Lý các KCN
Công bố thông tin Dự án đầu tư Nhà ở Công nhân
0004.jpeg
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn triển khai
Thông tin công bố
Thủ tục một cửaExpand Thủ tục một cửa
Giấy chứng nhận đầu tư
Lao động
Xây dựng
Văn phòng đại diện
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tin tức hoạt động
Thông tin chung
Sự kiện nổi bật
Dư án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi đầu tư
Chính sách của tỉnh
Thông tin doanh nghiệp
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước và gặp mặt các nhà đầu tư năm 2016
Công khai ngân sách
noimg Số lượt truy cập

 Lĩnh vực Tài chính

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 879 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
117/KCN-VP 01/04/2020 Góp ý thông tư 16/2015/TT-BKHĐT về biểu mãu thực hiện hiện thủ tục đầu tư và báo cáo đầu tư tại Việt Nam
117/KCN-VP 01/04/2020 Góp ý thông tư 16/2015/TT-BKHĐT về biểu mãu thực hiện hiện thủ tục đầu tư và báo cáo đầu tư tại Việt Nam
118/KCN-NV 01/04/2020 Cung cấp thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất và nước xả thải tại các khu công nghiệp trên địa bản tỉnh
17/KH-KCN 31/03/2020 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp Khu công nghiệp do dịch Covid - 19
109/KCN-VP 31/03/2020 V/v cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng
109/KCN-VP 31/03/2020 V/v cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng
109/KCN-VP 31/03/2020 V/v cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng
110/KCN-VP 31/03/2020 V/v đôn đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư
111/KCN-VP 31/03/2020 V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng BHXH đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
111/KCN-VP 31/03/2020 V/v thông tin cảnh báo về thị trường Ấn Độ trong tình hình dịch bệnh Covid-19
113/KCN-VP 31/03/2020 V/v đăng ký tham dự chương trình đào tạo "Bán hàng trên Amazon
29/BC-KCN 31/03/2020 Báo cáo sớ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ Tướng chính phủ
115/KCN-NV 31/03/2020 Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid 19
16/KH-KCN 30/03/2020 Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính Phủ
27/BC-KCN 27/03/2020 Báo cáo tình hình thi hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách lao động nữ
106/KCN-NV 27/03/2020 Đanh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
107/KCN-NV 27/03/2020 V/v tiến độ thực hiện xây dựng dự án sau khi cấp Giấy phép xây dựng
98-KCN-VP 26/03/2020 Triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 tại Ban QUản lý các KCN Lâm Đồng
97/KCN-VP 26/03/2020 V/v ký quỹ thực hiện dự án nhà máy chế biến thực phẩm và đồ uống
96/KCN-NV 26/03/2020 Đôn đốc triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ dự án đầu tư
95/KCN-VP 26/03/2020 Đôn đốc triển khai thực hiện độ dự án đầu tư (Lần 4)
94/KCN-VP 26/03/2020 Đôn đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư (Lần 2)
99/KCN-VP 26/03/2020 Đôn đốc triển khai xây dựng phần dự án đầu tư mở rộng
100/KCN-VP 26/03/2020 Đôn đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư (lần 4)
101/KCN-VP 26/03/2020 Đôn đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng Thông tin điện tử Lâm Đồng
Dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống văn bản của tỉnh
Th6ng tin doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
  
 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3549103 - Fax: 0263.3549104 - Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://liza.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này