Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thông tin lãnh đạo
Các phòng ban
Danh bạ
Bản đồ
Điều kiện và Tiềm năng
Hệ thống văn bản
Toàn bộ văn bản
C/O - Mẫu D
Đầu tư
Môi trường
Tài chính
Thuế
Xây dựng
Đất đai
Lao động
VB Ban Quản Lý các KCN
Công bố thông tin Dự án đầu tư Nhà ở Công nhân
0004.jpeg
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn triển khai
Thông tin công bố
Thủ tục một cửaExpand Thủ tục một cửa
Giấy chứng nhận đầu tư
Lao động
Xây dựng
Văn phòng đại diện
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tin tức hoạt động
Thông tin chung
Sự kiện nổi bật
Dư án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi đầu tư
Chính sách của tỉnh
Thông tin doanh nghiệp
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước và gặp mặt các nhà đầu tư năm 2016
Công khai ngân sách
noimg Số lượt truy cập

 Lĩnh vực Thuế

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 774 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
431/KCN-VP 03/12/2019 V/v giải trình chậm hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập
428/KCN-NV 29/11/2019 V/v đề nghị hướng dẫn thanh toán kinh phí thực hiện Đồ án quy hoạch chung xây dựng KCN - Đô thị Tân Phú
429/KCN-NV 29/11/2019 V/v đề nghị chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài
107/BC-KCN 29/11/2019 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
417/KCN-NV 27/11/2019 V/v thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tại các Doanh nghiệp KCN
118/TB-KCN 27/11/2019 Thông báo v/v thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại TCB (lần 4)
117/TB-KCN 27/11/2019 Tông báo về việc thục hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với CÔng ty Cổ phần Đá Lam Đồng (Lần 3)
424/KCN-NV 27/11/2019 V/v đôn đốc triển khai thực hiện dự á đầu tư (lần 3)
423/KCN-NV 27/11/2019 V/v đôn đốc triển khai thực hiện dự á đầu tư (lần 3)
422/KCN-NV 27/11/2019 V/v đôn đốc triển khai thực hiện dự á đầu tư
421/KCN-NV 27/11/2019 V/v đôn đốc triển khai thực hiện dự á đầu tư (lần 2)
420/KCN-NV 27/11/2019 V/v đôn đốc triển khai thực hiện dự á đầu tư
419/KCN-NV 27/11/2019 V/v đôn đốc triển khai thực hiện dự á đầu tư (lần 3)
418/KCN-NV 27/11/2019 V/v đôn đốc triển khai thực hiện dự á đầu tư (lần 3)
116/TB-KCN 27/11/2019 Thông báo v/v thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với công ty Yoshimoto Mushroom
102/BC-KCN 22/11/2019 Báo cáo tình hình hoạt động hội nhập quốc tế năm 2019 và kế hoạch 2020
410/KCN-NV 22/11/2019 Hướng dẫn về thực hiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định
408/KCN-NV 18/11/2019 Xin đất để san lấp mặt bằng tại KCN Lộc Sơn của Công ty CP Đamri Land
407/KCN-NV 18/11/2019 V/v báo cáo tiền lương năm 2019, kế hoạch thưởng tết năm 2020 và báo cáo lao dộng năm 2019
114/TB-KCN 18/11/2019 Thông báo về việc cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài
406/KCN-NV 15/11/2019 V/v vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý mùi hôi của Công ty cổ phần phân bón Oneway Bio-Organic
90/2019/NĐ-CP 15/11/2019 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động
404/KCN-NV 14/11/2019 Báo cáo tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng sau khi cấp giấy phép xây dựng
403/KCN-NV 14/11/2019 Báo cáo tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng sau khi cấp Giấy phép xây dựng
402/KCN-NV 14/11/2019 Báo cáo tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng sau khi cấp Giấy phép xây dựng

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng Thông tin điện tử Lâm Đồng
Dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống văn bản của tỉnh
Th6ng tin doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
  
 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3549103 - Fax: 0263.3549104 - Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://liza.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này