Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thông tin lãnh đạo
Các phòng ban
Danh bạ
Bản đồ
Điều kiện và Tiềm năng
Hệ thống văn bản
Toàn bộ văn bản
C/O - Mẫu D
Đầu tư
Môi trường
Tài chính
Thuế
Xây dựng
Đất đai
Lao động
VB Ban Quản Lý các KCN
Công bố thông tin Dự án đầu tư Nhà ở Công nhân
0004.jpeg
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn triển khai
Thông tin công bố
Thủ tục một cửaExpand Thủ tục một cửa
Giấy chứng nhận đầu tư
Lao động
Xây dựng
Văn phòng đại diện
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tin tức hoạt động
Thông tin chung
Sự kiện nổi bật
Dư án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi đầu tư
Chính sách của tỉnh
Thông tin doanh nghiệp
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước và gặp mặt các nhà đầu tư năm 2016
Công khai ngân sách
noimg Số lượt truy cập

 Hệ thống văn bản quản lý các khu công nghiệp

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 136 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
212/KCN-NV 25/05/2020 V/v đề nghị chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài
27/BC-KCN 27/03/2020 Báo cáo tình hình thi hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách lao động nữ
106/KCN-NV 27/03/2020 Đanh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
22/BC-KCN 24/03/2020 Báo cáo kết quả thực hiện đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các KCN đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
87/KCN-NV 23/03/2020 V/c chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
77/KCN-NV 13/03/2020 V/v đề nghị chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài
76/KCN-NV 12/03/2020 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
70/TB-KCN 06/03/2020 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài
59/KCN-NV 26/02/2020 V/v chấp thuận vị trí sử dụng lao động nước ngoài
60/KCN-VP 26/02/2020 V/v chấp thuận vị trí sử dụng người lao động nước ngoài
46/KCN-NV 17/02/2020 V/v thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tại các doanh nghiệp KCN
464/KCN-NV 19/12/2019 V/v xac nhận người lao đọng nước ngoài không thuộc diện cấp GPLĐ
462/KCN-NV 17/12/2019 V/v đề nghị chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài
440/KCN-NV 06/12/2019 Chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài
429/KCN-NV 29/11/2019 V/v đề nghị chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài
417/KCN-NV 27/11/2019 V/v thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tại các Doanh nghiệp KCN
114/TB-KCN 18/11/2019 Thông báo về việc cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài
407/KCN-NV 18/11/2019 V/v báo cáo tiền lương năm 2019, kế hoạch thưởng tết năm 2020 và báo cáo lao dộng năm 2019
90/2019/NĐ-CP 15/11/2019 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động
391/KCN-NV 11/11/2019 Chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
388/KCN-NV 08/11/2019 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
380/KCN-NV 05/11/2019 V/v đề nghị chấp thuận sử dụng người lao đồng nước ngoài
376/KCN-NV 05/11/2019 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao đọng nước ngoài
366/KCN-NV 28/10/2019 V/v gửi hồ sơ đề nghị xét duyệt công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" theo quy định
328/KCN-NV 25/09/2019 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng Thông tin điện tử Lâm Đồng
Dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống văn bản của tỉnh
Th6ng tin doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
  
 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3549103 - Fax: 0263.3549104 - Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://liza.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này