Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thông tin lãnh đạo
Các phòng ban
Danh bạ
Bản đồ
Điều kiện và Tiềm năng
Hệ thống văn bản
Toàn bộ văn bản
C/O - Mẫu D
Đầu tư
Môi trường
Tài chính
Thuế
Xây dựng
Đất đai
Lao động
VB Ban Quản Lý các KCN
Công bố thông tin Dự án đầu tư Nhà ở Công nhân
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn triển khai
Thông tin công bố
Thủ tục một cửaExpand Thủ tục một cửa
Giấy chứng nhận đầu tư
Lao động
Xây dựng
Văn phòng đại diện
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tin tức hoạt động
Thông tin chung
Sự kiện nổi bật
Dư án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi đầu tư
Chính sách của tỉnh
Thông tin doanh nghiệp
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước và gặp mặt các nhà đầu tư năm 2016
Công khai ngân sách
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 379 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
284/KCN-TNMT 23/08/2019 V/v chỉ định cơ quan chủ trì xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng
283/KCN-ĐT&DN 23/08/2019 v/v chấp hành quy định trong quá trình thực hiện dự án tại KCN Lộc Sơn
71/BC-KCN 23/08/2019 Báo cáo về công tác hỗ trợ doanh nghiệp và đề xuất nhiệm vụ, kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
89/TB-KCN 22/08/2019 Thông báo v/v thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với công ty TNHH sản xuất và thương mại TCB (lần 3)
88/TB-KCN 22/08/2019 Thông báo v/v thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Công ty Cổ phần dược Lâm Đồng (lần 3)
87/TB-KCN 21/08/2019 Thông báo v/v thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Công ty Cổ phần Đá Lam Đồng (lần 2)
86/TB-KCN 21/08/2019 Thông báo v/v thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Công ty Cổ phần Intimex Bảo Lộc (lần 3)
85/TB-KCN 21/08/2019 Thông báo v/v thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Công ty TNHH Yoshimoto Mushroom Việt Nam (lần 3)
275/TĐTKKT-KCN 21/08/2019 Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình thuộc dự án nhà máy xe sợi và hoàn tất các loại vải
274/KCN-VP 21/08/2019 V/v thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định
265/KCN-VP 14/08/2019 Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 16/7/2019
47/QĐ-KCN 14/08/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Công ty phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội
67/BC-KCN 01/08/2019 Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
251/KCN-VP 01/08/2019 V/v gỡ bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc quyền giải quyết của Ban Quản lý
248/KCN-KHTH 31/07/2019 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KCN năm 2019, xây dựng kế hoạch phát triển KCN năm 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
19/KH 30/07/2019 Kế hoạch khắc phục và nâng cao chỉ số CCHC năm 2018 và thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 (bổ sung)
76/TB-KCN 23/07/2019 Thông báo trả hồ sơ thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
242/KCN-ĐTDN 23/07/2019 Cung cấp thông tin của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2018
243/KCN-TNMT 23/07/2019 Đề nghị bố trí vốn để tiếp tục bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại tại khu công nghiệp Lộc Sơn và Phú Hội
240/KCN-TNMT 22/07/2019 Báo cáo việc không thực hiện kiểm tra nội dung bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH SX TM Tân Phát tại KCN Phú Hội
64/BC-KCN 19/07/2019 Báo cáo tổng kết 15 năm thục hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
65/BC-KCN 19/07/2019 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chiến lượt bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020,tầm nhìn đến năm 2030
237/KCN-TNMT 19/07/2019 Bàn giao hồ sơ xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án trong KCN
63/BC-KCN 19/07/2019 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2019
16/KH-KCN 18/07/2019 Kế hoạch chuyển đổi áp dựng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015 Tại cơ quan Ban Quản lý các KCN Lâm Đồng

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng Thông tin điện tử Lâm Đồng
Dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống văn bản của tỉnh
Th6ng tin doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
  
 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3549103 - Fax: 0263.3549104 - Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://liza.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này