5 đường dây nóng phục vụ Festival Hoa 2017 

0941245245

Ông Tôn Thiện San - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt.

 

0912903707

Trưởng phòng Kinh tế TP Đà Lạt.

 

0912903178

Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP Đà Lạt.

 

0912903615

Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Đà Lạt.

 

0912903294

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Lâm Đồng.