Các văn bản liên quan

Công văn số 8756/UBND-VX2 ngày 27/12/2017 về việc chủ trương kéo dài thời gian hoạt động của không gian hoa khu vực Hồ Xuân Hương, Phố trà, cà phê, rượu Vang và đặc sản Lâm Đồng

Công văn số 8720/UBND-VX2 ngày 25/12/2017 về việc chủ động có giải pháp ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão số 16 (tembin) đối với các chương trình, haọt động của Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 về việc tặng biểu trưng tôn vinh cho 125 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thuộc 01 nhóm sản phẩm dịch vụ: Rau, hoa , cà phê Arabica và du lịch canh nông

Thông báo số 356/TB-UBND ngày 20/12/2017 về việc tăng cường công tác kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện để phục vụ festival hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017

Thông báo số 353/TB-UBND ngày 19/12/2017 về lịch của lãnh đạo địa phương tham dự khai mạc các chương trình Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017

Thông báo số 350/TB-UBND ngày 18/12/2017 về kết luận của đồng chí Đoàn Văn Việt - CT UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban An ninh Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017

Công văn số 836/VPUBND-VX2 ngày 18/12/2017 về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá chương trình duyên dáng Việt Nam lần thứ 29 trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017

Báo cáo số 248/BC-BCĐ ngày 15/12/2017 về việc báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017

Công văn số 8501/UBND-NV ngày 15/12/2017 về việc liên hệ nắm thông tin đại biểu tham dự Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017

Thông báo số 97/TB-SVHTTDL ngày 15/12/2017 về các chương trình hoạt động trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần VII – Năm 2017

Công văn số 8470/UBND-VX2 ngày 14/12/2017 về việc Thống nhất chủ trương bổ sung chương trình `Bảo Lộc ngày mới óng ánh sắc tơ` vào danh mục chương trình chính thuộc Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017

Công văn số 8427/UBND-VX2 ngày 13/12/2017 về việc Thống nhất chủ trương không tổ chức Đêm thời trang áo dài lụa Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017

Thông báo số 340/TB-UBND ngày 13/12/2017 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Chỉ đạo Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017 tại buổi họp ngày 04, 05/12/2017 rà soát tiến độ Festival hoa Đà Lạt thứ thứ VII năm 2017

Công điện số 8400/CĐ-UBND ngày 12/12/2017 bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ hội Festival Hoa Đà Lạt năm 2017, Tết Dương lịch, tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 về việc phê duyệt nội dung kịch bản Chương trình nghệ thuật kết hợp bế mạc tổng kết Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017

Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 về việc phê duyệt nội dung kịch bản Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017

Công văn số 790/BLTHC ngày 01/12/2017 về việc Chuẩn bị tổ chức đón tiếp đại biểu dự Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017

Công văn số 7928/UBND-VX2 ngày 22/11/2017 về việc Công ty CP Sacom Tuyền Lâm điều chỉnh nội dung hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017

Công văn số 7775/UBND-VX2 ngày 15/11/2017 về việc thống nhất điều chỉnh một số nội dung, kế hoạch tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII - năm 2017

Công văn số 7648/UBND-VX2 ngày 10/11/2017 về việc không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm Khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII - năm 2017

Báo cáo số 7869/BC-UBND ngày 23/10/2017 về tiến độ triển khai các chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt thẩm định và phê duyệt (theo Văn bản số 5699/UBND-VX2 ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng) (Tính đến ngày 20/10/2017)

Quyết định số 3697/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 về phê duyệt KH tổ chức Hội thi cắm hoa chủ đề Đà Lạt thành phố Festival Hoa trong chương trình Fetival Hoa lần VII năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Công văn số 1082/SVHTTDL ngày 18/10/2017 về thông báo sử dụng mẫu thiết kế Logo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - năm 2017

Báo cáo số 123/BC-SVHTTDL ngày 17/10/2017 về tiến độ thực hiện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - năm 2017 (đến ngày 15/10/2017)

Thông báo số 283/TB-UBND ngày 17/10/2017 về kết luận của đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Lễ tân - hậu cần Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017 tại buổi họp Ban Lễ tân - Hậu cần ngày 11/10/2017

Công văn số 6939/BLTHC ngày 17/10/2017 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Lễ tân - Hậu cần các thành viên Ban Lễ tân - Hậu cần Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017

Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 về phê duyệt Kế hoạch tổ chức chương trình "Không gian hoa hồ Xuân Hương" trong chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII, năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Công văn số 6778/UBND-VX2 ngày 10/10/2017 về phê duyệt mẫu logo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017

Thông báo số 266/TB-UBND ngày 05/10/2017 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn văn Việt tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên về các nội dung tham gia Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017

Kế hoạch số 6606/KH-BTCVĐTT ngày 04/10/2017 về vận động tài trợ, quảng cáo tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017

Thông báo số 262/TB-UBND ngày 03/10/2017 về kết luận của đồng chí Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017 tại buổi họp BCĐ & Thường trực Ban Tổ chức

Công văn số 31/TT-HHH ngày 02/10/2017 về xây dựng kế hoạch tham gia Festival Hoa Đà Lạt 2017 của Hiệp hội Hoa

Công văn số 6164/UBND-VX2 ngày 18/9/2017 về đề nghị hỗ trợ tuyên truyền cho Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017

Báo cáo số 93/BC-SVHTTDL ngày 07/9/2017 về tiến độ triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017

Kế hoạch số 56/KH-VHTTDL ngày 07/9/2017 về tuyên truyền cổ động trực quan Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - 2017

Công văn số 5606/UBND-TC ngày 25/08/2017 về Triển khai các nội dung của Ban Tài chính - Vận động tài trợ Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017

Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 23/8/2017 về tuyên truyền Tuần văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017 trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc

Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 16/08/2017 về Thành lập Ban Lễ tân - Hậu cần Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017

Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 16/08/2017 về Thành lập Ban An ninh Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017

Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 về việc thành lập Ban Tuyên truyền - Quảng bá Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - năm 2017

Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 16/08/2017 về Thành lập Ban Tài chính - Vận động tài trợ Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017

Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 về việc thành lập Ban Tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017

Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017

Kế hoạch số 4625/KH-UBND ngày 19/7/2017 về tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017

Thông báo số 133/TB-UBND ngày 24/5/2017 về Kết luận của đồng chí Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên về nội dung đăng ký tham gia Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017

Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 15/02/2017 về việc Tổ chức Tuần văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng năm 2017 trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII