Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 
  * Giới thiệu:

   - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 3644/QĐ-UB ngày 01/10/2004 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng hoạt động sản xuất kinh doanh sang đơn vị sự nghiệp có thu.
    - 
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, thực hiện chế độ quản lý tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính và hướng dẫn của cơ quan tài chính địa phương
    -
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc, Ngân hàng (đối với hoạt động dịch vụ) theo quy định hiện hành.
    -
Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và một chi nhánh đặt tại thành phố Bảo Lộc.

   Tại Đà Lạt:
    Khuôn viên trung tâm có diện tích 6154m2, tọa lạc bên cạch bến xe liên tỉnh, đầu đèo Pren ngay cửa ngỏ vào thành phố Đà Lạt, bên trái đường 3 tháng 4 theo hướng đi vào thành phố Đà Lạt. 

    Tại Bảo Lộc:
    Chi nhánh Trung tâm tại TP. Bảo Lộc có diện tích 2136m2, nằm sát bên phải Quốc lộ 20 theo hướng Bảo Lộc đi thành phố Hồ Chí Minh.

* Ban Giám đốc:

       - Phạm Bé                                      Chức vụ: Giám đốc 

      - Bùi Phi Phượng                              Chức vụ: Phó Giám đốc

       - Đoàn Thuỵ Phương                       Chức vụ: Phó Giám đốc

* Chức năng và nhiệm vụ:    

        1 Chức năng:

        Thực hiện kiểm định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam và chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng.

        2 Nhiệm vụ:

        - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực giao thông vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt thuộc trách nhiệm của Đăng kiểm;

        - Phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm của Đăng kiểm;

        - Tổ chức thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, thủy nội địa và cần cẩu, xitéc, bình nhiên liệu CGN, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe;

        - Tham gia giám định trạng thái kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng theo yêu cầu của cơ quan chức năng;

        - Tham gia hoặc tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, xác định đời xe ô tô, mô tô, vật tư ngành giao thông vận tải, cân xác định tải trọng xe;

        - Nghiệm thu kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ sau cải tạo;

        - Tổ chức thu phí sửa dụng đường bộ đối với ô tô theo quy định của pháp luật,

* Mức thu phí và chu kỳ đăng kiểm xe cơ giới :

> Chu kỳ đăng kiểm  

> Mức thu phí

* Địa chỉ liên hệ:

  - Trụ sở chính : 01 Tô Hiến Thành , phường 3 , Đà lạt , Lâm Đồng

                            ĐT : 063.832658 – 063.827242 – Fax:063.832658

                            Email : ttdkxcg@lamdong.gov.vn

- Chi nhánh : 01 Huỳnh Thúc Kháng, phường 2, TP. Bảo Lộc – Lâm Đồng.

                    ĐT : 063.720025- 063720026 – Fax: 063.720025