Thủ tục hành chính

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 63 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 1. Thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ Đường bộ
2 10. Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn Đường bộ
3 11. Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ
4 12. Tổ chức sát hạch và cấp giấy phép lái xe mô tô, xe ba bánh (A1, A2, A3) Đường bộ
5 13. Tổ chức sát hạch và cấp giấy phép lái xe ô tô, máy kéo (hạng A4, B1, B2, C, D, E, F) Đường bộ
6 14. Cấp đổi giấy phép lái xe do Ngành giao thông vận tải cấp Đường bộ
7 15. Cấp đổi giấy phép lái xe do Ngành Công an cấp Đường bộ
8 16. Cấp đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân Đường bộ
9 17. Cấp lại giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng Đường bộ
10 18. Cấp đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho người nước ngoài Đường bộ
11 19. Cấp đổi giấy phép lái xe cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Đường bộ
12 2. Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo Đường bộ
13 20. Cấp lại giấy phép lái xe bị mất Đường bộ
14 21. Cấp giấy phép xe tập lái Đường bộ
15 22. Lập lại hồ sơ gốc giấy phép lái xe Đường bộ
16 23. Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ
17 24. Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe mô tô, máy kéo, Ô tô Đường bộ
18 25. Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe mô tô, máy kéo, ô tô Đường bộ
19 26. Cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đường bộ
20 27. Đăng ký khai thác tuyến Đường bộ
21 28. Cấp, đổi phù hiệu Đường bộ
22 29. Cấp biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch Đường bộ
23 3. Đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu Đường bộ
24 30. Đăng ký màu sơn đặc trưng đối với xe buýt hoặc biểu trưng (logo) và số điện thoại giao dịch đối với xe taxi Đường bộ
25 31. Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ

Previous Page 1-25 Next Page