Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
87/2014/TT-BGTVTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/12/2014AttachmentSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
67/2014/TT-BGTVTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/11/2014Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
38/2013/TT-BGTVTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/10/2013AttachmentSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
1202/QĐ-UBNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/06/2013AttachmentPhê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
2673/QĐ-UBNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/12/2012Attachmentvề việc xếp loại đường để xác định giá cước vận tải hàng hóa đường bộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
46/2012/TT-BGTVTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/11/2012AttachmentQuy định về đào tạo, sát hạch,cấp giấy phép lái xe cơ giới đườngbộ
01/2011/QĐ-UBNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/01/2011AttachmentBan hành quy định về phân cấp quản lý và thực hiện bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh
07/2009/TT - BGTVTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/06/2009AttachmentQuy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
63/2007/QĐ-BGTVTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/12/2007AttachmentBan hành quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mật đường, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ trên đường bộ
99/2007/NĐ-CP Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/06/2007AttachmentVề quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
15 /2007/QĐ-BGTVTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/03/2007AttachmentVề việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản  trong “Quy định về bến xe ô tô khách” ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
16/2007/QĐ-BGTVTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/03/2007AttachmentQuy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô
17 /2007/QĐ-BGTVTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/03/2007AttachmentQuy định về vận tải khách bằng taxi
15 /2007/QĐ-BGTVTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/03/2007AttachmentVề việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản  trong “Quy định về bến xe ô tô khách” ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
229/TTRUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/12/2006AttachmentBố trí công tác đối với cán bộ nhân viên thanh tra Sở
34/2006/QĐ-BGTVTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/10/2006AttachmentQuy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt
112/2006/NĐ-CPUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/09/2006AttachmentVề sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
110/2006/NĐ-CPUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/09/2006AttachmentĐiều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô
17/2005/TT- BGTVTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/12/2005AttachmentHướng dẫn thi hành NĐ2001 ngày 18/7/2001 giữa BGTVT Việt Nam và BGTVT, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào
231/ĐKUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/03/2005AttachmentHướng dẫn thực hiện quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
15 /2005/QĐ-BGTVTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/02/2005AttachmentQuy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
16/2005/NĐ-CPUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/02/2005AttachmentVề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
08 /2005/QĐ-BGTVTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/01/2005AttachmentQuy định về bến xe ôtô khách
03 /2005/TTLT - BGTVT-BNVUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/01/2005AttachmentHướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của
209/2004/NĐ-CPUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/12/2004AttachmentVề quản lý chất lượng công trình xây dựng
186/2004/NĐ-CPUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
05/11/2004AttachmentQuy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
136/2004/NĐ-CPUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/06/2004AttachmentTổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải
2525/2003/QĐ-BGTVTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/08/2003AttachmentQuy định thi công công trình trên đường bộ đang khai thác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3822275 - Fax: 0263.3827726 - Email: sgtvt@lamdong.gov.vn
noimg Số lượt truy cập :