Lịch sử hình thành 

Đam Rông là một huyện có tỉ lệ đồng bào dân tộc cao, miền núi, vùng xa nằm ở phía Bắc tỉnh Lâm Đồng, có diện tích tự nhiên 860.9 km2, dân số hơn 32.000 người; Mật độ dân số thấp nhất tỉnh vớit 32 người/1 km2.

Đam Rông nằm ở phía Bắc và Tây bắc của tỉnh Lâm Đồng, là cửa ngõ nối Lâm Đồng với các tỉnh Tây Nguyên. Ranh giới hành chính được xác định như sau:

- Phía Bắc và Tây bắc giáp tỉnh Đắc Lắc và tỉnh Đắc Nông;

- Phía Nam và Tây nam giáp huyện Lâm Hà;

- Phía Đông và Đông nam giáp huyện Lạc Dương.

Độ cao trung bình của huyện 800 - 1000m so với mặt nước biển, địa hình đa phần là núi. Với vị trí địa lý và điệu kiện tự nhiên như vậy, huyện Đam Rông bị hạn chế giao lưu về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có giáo dục - đào tạo với các tỉnh khu vực Tây nguyên, vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ và vùng duyên hải miền Trung. Đam Rông là địa bàn trọng yếu của tỉnh về an ninh, quốc phòng.