Tiềm năng du lịch 

Đam Rông nằm hướng tây bắc tỉnh Lâm Đồng, cách Đà Lạt 100 KM theo hướng quốc lộ 27 đi Đắk Lắk, là huyện nghèo, mới thành lập từ năm 2004, nhưng đã được chính phủ quan tâm đầu tư, diện mạo huyện đang ngày càng đổi mới, đường giao thông đã được đầu tư thông thoáng, nhưng tiềm năng du lịch vẫn còn bỏ ngõ chưa được khai thác hết với nhiều thắng cảnh như:

a) Rừng sinh thái Bằng Lăng 
Địa điểm:Thôn 1 – Rô Men – Đam Rông


b) Suối nước mát 
Địa điểm: Thôn 2 - Rô Men – Đam Rông


c) Suối nước nóng 

Hình ảnh:  

Địa điểm: Đạ Long - Đam Rông

Xem chi tiết ở đây

d) Thác Tình Tang 
Địa điểm: Thôn Cil muck – Đạ Tông – Đam Rông

e) Thác Bảy tầng 
Địa điểm: Phi Liêng – Đam Rông

f) Thác Nếp

Địa điểm: Xã Đạ K'Nàng- Đam Rông

e) Thác Phi  S'Rônh

Địa điểm: Xã Liêng S'Rônh