MTTQ và Các đoàn thể 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

UBMTTQVN

Điện thoại: 0263.3616094

Email: mttqvndamrong@lamdong.gov.vn

Nguyễn Quốc Hương

Chủ tịch

0263.3507780

nguyenquochuongrm@gmail.com

Păng Tinh Ha Soanh

P. Chủ tịch

01647291270

 

Huyện đoàn

Điện thoại: 0263.3616130

Email: hddamrong@lamdong.gov.vn

Ndu Ha Biên

Bí thư

0263.3507621

biennh@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Nhung

P. Bí thư

0933434481

nguyennhungmttq@gmail.com

Hội LHPN

Điện thoại: 0263.3616107

Email: hlhpndamrong@lamdong.gov.vn

Phan Thị Cẩm

Chủ tịch

0263.3707512

Phancam1979@yahoo.com.vn

Nguyễn Thị Tuyết

P. Chủ tịch

0263.3707848

tuyetpndamrong@gmail.com

Hội Nông dân

Điện thoại: 0263.3616098

Email: hnddamrong@lamdong.gov.vn

Vũ Xuân Quế

Chủ tịch

01694314222

Vuxuanque1964@gmail.com

Bùi Thị Thanh Hương

P. Chủ tịch

0263.3507717

 

Ngô Xuân Diện

P. Chủ tịch

0919979269

 

Hội Cựu Chiến binh

Điện thoại: 0263.3616087

Email: hccbdamrong@lamdong.gov.vn

Phùng Văn Tĩnh

Chủ tịch

Bế Xuân Hòa

P. Chủ tịch

 

Pi Srỗn Wăn

P. Chủ tịch

01672503677

 

Liên đoàn Lao động

Điện thoại: 0263.3616127

Email: ldlddamrong@lamdong.gov.vn

Phan Cảnh Minh

Chủ tịch

0263.3507781

ngcanhminhmt@gmail.com

Dương Tất Phong

P. Chủ tịch

0263.3538333

duongtatphong.sm@gmail.com

Hội chữ Thập đỏ

Điện thoại: 0263.3616180

Email: hctddamrong@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

Chủ tịch

0263.3606446

giahuongxd@yahoo.com.vn

Cil Ha Tiên

P. Chủ tịch

01663544434

Hatien2012@gmail.com