Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu Đam Rông
Điều kiện tự nhiên
Địa giới hành chính
Tiềm năng du lịch
Danh bạ các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyệnExpand Danh bạ các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện
Lịch tiếp công dân
Quy hoạch thị trấn Bằng Lăng huyện Đam Rông năm 2020
Quy hoạch thị trấn Bằng Lăng huyện Đam Rông năm 2025
Tin tức sự kiện
Tin tức trong tỉnh
Tin thế giới
Tin trong Huyện
Tin trong nước
Thủ tục Hành chính
CSDL quốc gia về TTHC
Bộ thủ tục hành chính
Chế độ, chính sách cho người có công
Danh sách các cơ quan/đơn vị đã cấp chứng thư số
Văn bản Hành chính
Văn bản của Huyện ủy và các Đoàn thể
Văn bản của HĐND và UBND huyện
Văn bản của các cơ quan chuyên môn
Văn bản TTPBGDPL
Các bản tin thời sự
Eoffice
Hướng dẫn cài đặt Phần mềm Eoffice
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Eoffice
Tải Eoffice
Mail Công vụ
Đăng nhập Mail Công vụ
Hướng dẫn sử dụng mail Công vụ
Hỗ trợ doanh nghiệp
Tài liệu tuyên truyền
Tư liệu truyền thông luật phòng chống mua bán người
Công khai ngân sách
 
noimg Số lượt truy cập

 Danh sách được cấp chứng thư số

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Cơ quan trực thuộc

1

Đài PTTH Đam Rông

UBND huyện Đam Rông

2

HĐND huyện Đam Rông

UBND huyện Đam Rông

3

Phòng Dân tộc

UBND huyện Đam Rông

4

Phòng GDĐT

UBND huyện Đam Rông

5

Phòng Kinh tế Hạ tầng

UBND huyện Đam Rông

6

Phòng LĐTBXH

UBND huyện Đam Rông

7

Phòng NN PTNT

UBND huyện Đam Rông

8

Phòng Nội vụ

UBND huyện Đam Rông

9

Phòng Tài chính Kế hoạch

UBND huyện Đam Rông

10

Phòng Tài nguyên Môi trường

UBND huyện Đam Rông

11

Phòng VHTT

UBND huyện Đam Rông

12

Phòng Y tế

UBND huyện Đam Rông

13

Thanh tra huyện

UBND huyện Đam Rông

14

UBND xã Đạ KNàng

UBND huyện Đam Rông

15

UBND xã Đạ Long

UBND huyện Đam Rông

16

UBND xã Đạ Mrông

UBND huyện Đam Rông

17

UBND xã Đạ Rsal

UBND huyện Đam Rông

18

UBND xã Liêng Srônh

UBND huyện Đam Rông

19

UBND xã Phi Liêng

UBND huyện Đam Rông

20

UBND xã Rô Men

UBND huyện Đam Rông

21

Văn phòng UBND huyện

UBND huyện Đam Rông

22

Văn phòng HĐND huyện Đam Rông

HĐND huyện Đam Rông

23

Ban dân vận

Huyện ủy Đam Rông

24

Ban tổ chức

Huyện ủy Đam Rông

25

Ban Tuyên giáo

Huyện ủy Đam Rông

26

Ủy Ban Kiểm tra

Huyện ủy Đam Rông

27

UBND huyện Đam Rông

UBND tỉnh Lâm Đồng

28

Huyện ủy Đam Rông

Tỉnh ủy Lâm Đồng

29

Trung tâm y tế

UBND huyện Đam Rông

30

Trung tâm Dân số - KHHGĐ

UBND huyện Đam Rông

31

VP đăng ký quyền sử dụng đất

UBND huyện Đam Rông

32

Phòng Tư pháp

UBND huyện Đam Rông

33

Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao

UBND huyện Đam Rông

34

Trung tâm nông nghiệp

UBND huyện Đam Rông

 

 Dịch vụ cộng đồng

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐAM RÔNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Cơ quan quản lý: UBND huyện Đam Rông.Chịu trách nhiệm nội dung: Phòng Văn hóa thông tin huyện Đam Rông.
Điện thoại: 0263.3616040  - Fax: 0263.3616040  - Email: vhttdamrong@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn damrong.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này