Đam Rông chi trả tiền cho đối tượng chính sách, người có công bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. 
Thực hiện Nghị quyết số 42 ngày 9/4/202 của Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 gây ra, sáng 8.5, huyện Đam Rông đã tổ chức chi trả 283,5 triệu đồng cho 189 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19, mỗi đối tượng được hỗ trợ 1,5 triệu đồng.

Cán bộ Phòng LĐTBXH huyện chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng chính sách tại xã Đạ R’sal.

Việc chi trả được Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Đam Rông thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng nhằm động viên các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống./.