5 đối tượng lang thang cơ nhỡ được hỗ trợ tiền bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 

UBND huyện Đam Rông vừa phê duyệt danh sách 5 đối tượng lang thang cơ nhỡ trên địa bàn huyện để hỗ trợ tiền do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19.

Trong đó, xã Phi Liêng có 4 đối tượng, xã Đạ Rsal có 1 đối tượng. Được biết, mỗi đối tượng hỗ trợ 50 nghìn đồng/ ngày và được hỗ trợ 15 ngày trong thời gian thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Việc nhanh chóng triển khai thực hiện chi tiền hỗ trợ cho các đối tượng lang thang cơ nhỡ sẽ góp phần chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của Nhân dân và người lao động vượt qua khó khăn bởi đại dịch Covid-19, ổn định xã hội./