Agribank Đam Rông triển khai vay vốn qua tổ hội tại 8/8 xã 

Từ năm 2019 Agrbank chi nhánh Đam Rông đã triển khai quy trình vay vốn qua tổ hội là Phụ nữ và Nông dân tại địa bàn 8/8 xã trên địa bàn huyện.

Qua hơn 1 năm triển khai tổng dư nợ cho vay đến nay lên 148 tỷ đồng với trên 1.000 khách hàng vay vốn. Hình thức cho vay có cả tín chấp và thế chấp qua tổ đã tạo thêm cơ hội để các hộ gia đình và cá nhân tiếp cận được nguồn vốn một cách thuận lợi và hiệu quả. Trong quá trình sử dụng nguồn vốn vay ngoài sự giám sát của cán bộ tín dụng còn được các tổ trưởng, tổ phó Tổ vay vốn theo dõi, bám sát tình hình sử dụng vốn của hộ, cá nhân và thu lãi, thu nợ gốc theo quy định. Theo một số hộ vay vốn, hình thức vay vốn qua tổ hội mà Agribank Đam Rông triển khai đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho khách hàng như không cần thực hiện các thủ tục giao dịch tại quầy mà vẫn dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và tránh được áp lực trả nợ khi đáo hạn.