Hoàn thành công tác tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm 

Nhằm phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, hạn chế thấp nhất phát sinh dịch bệnh ngay trong quý I, năm 2020 Trung tâm Nông nghiệp huyện đã phối hợp với các địa phương trên địa bàn huyện tiến hành phun xịt hóa chất tiêu độc khử.

Theo đó, 250 lít hóa chất Han – Iodine đã được sử dụng để phun xịt tại tại tất cả các hộ chăn nuôi, các cơ sở giết mổ, các chợ và các khu vực có nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Hiện nay, công tác tiêu độc khử trùng đã được các địa phương hoàn thành theo kế hoạch. Ngoài tiêu độc khử trùng, các địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trong chăn nuôi, qua đó góp phần hạn chế phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.