Ðạ Quyn về đích nông thôn mới 

Ðạ Quyn được thành lập từ tháng 3/2009, là địa phương có vị trí cách thị trấn huyện Ðức Trọng xa nhất với hơn 60 km. Là xã khó khăn, thuộc khu vực III; có nhiều thôn đặc biệt khó khăn (6/8 thôn vào năm 2013 và 4/8 thôn năm 2017)… Với quyết tâm chính trị của huyện và xã, cùng những hành động kiên trì, quyết liệt, đến nay, xã Ðạ Quyn đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần quan trọng để Ðức Trọng tiến tới được công nhận huyện NTM thứ hai của tỉnh Lâm Ðồng. 

Đạ Quyn có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 17.026 ha, trong đó, đất nông nghiệp gần 3.813 ha được trồng các loại cây chủ lực như cà phê, lúa, rau… và đất lâm nghiệp gần 12.447 ha, còn lại các loại đất khác. Xã có 8 thôn, gồm: Ma Bó, Makir, K67, Toa Cát, Chơ Ré, Tân Hạ, Tơmang và Chơ Rung. Tổng dân số cả xã có 1.069 hộ với 4.285 nhân khẩu; gồm 8 dân tộc: Chu Ru chiếm 34,4%; K’Ho 36,5%; Kinh 16,9%; Tày, Nùng 6,08%, còn lại 6,17% là các dân tộc Hoa, Raglai, Chăm. Không chỉ là vùng sâu, vùng xa nhất của huyện, mà bức tranh dân cư cũng cho thấy, tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số của xã Đạ Quyn chiếm rất lớn, hơn 83%.

Vậy làm thế nào để Đạ Quyn vượt lên hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM trong những tháng đầu năm 2018 này? Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban quản lý các chương trình mục tiêu Ya Thương cho biết: Trước hết, cả hệ thống chính trị biết tận dụng và phát huy tích cực những mặt thuận lợi như sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Ban chỉ đạo NTM các cấp để hiện thực hóa bằng việc phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên trong xã. Mặt khác, đó còn là sự hưởng ứng, đóng góp nhiệt tình của nhân dân trong xã. Đồng thời, Đạ Quyn cũng nhìn nhận, phân tích những khó khăn của mình để đề ra những giải pháp phấn đấu khắc phục, đem lại hiệu quả nhất. Đó là, tác động của thời tiết gây nên hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; cự ly cách xa trung tâm huyện nên khó khăn trong tiêu thụ nông sản; năng lực tiếp cận và lĩnh hội trình độ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất của nông dân hạn chế; nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu hạn chế, không kịp thời theo tiến độ…

Để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về chương trình xây dựng NTM, ngày 15/8/2011, Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và các năm sau đó tiếp tục kiện toàn, cùng ban hành các Nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết số 46-NQ/ĐU ngày 9/7/2014 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Đạ Quyn đạt chuẩn NTM vào năm 2020” và Nghị quyết chuyên đề số 25b “Về nâng cao chất lượng và xây dựng xã Đạ Quyn đạt 19/19 tiêu chí NTM vào năm 2018”. Đồng thời, UBND xã cũng xây dựng các hế hoạch hành động cụ thể, thành lập Ban quản lý các chương trình mục tiêu để thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Sau khi xây dựng các kế hoạch, công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn đồng thời được tích cực triển khai đồng bộ trong toàn xã. Sự chuyển biến trong nhận thức và tính mạnh dạn, quyết tâm trong hành động ngày càng trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng và có hiệu quả. Mặt khác, xã Đạ Quyn cũng đồng lòng trong cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực thực hiện các chương trình, các dự án, kế hoạch phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, trong đó chú trọng đến lĩnh vực mũi nhọn của xã là sản xuất nông nghiệp bằng việc chuyển đổi được 13 ha cây trồng và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nhân rộng dần. Với đà này, năm 2017, xã đã thành lập được một hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp - tổng hợp. Hiện nay, Đạ Quyn đang xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực để đảm bảo tính bền vững với Công ty Trường Hoàng ở xã Phú Hội. Khi nông nghiệp từng bước đi đúng hướng, vững chắc thì cộng đồng nhân dân có mức thu nhập nâng lên, niềm tin xác lập bền vững, sự đồng thuận về chủ trương xây dựng NTM ngày càng phát huy hiệu quả. Dẫn mấy số liệu sau để minh chứng quá trình 7 năm xây dựng NTM của Đạ Quyn rất đáng trân trọng: thu nhập bình quân đầu người/năm từ 10 triệu đồng (năm 2011) lên 35,2 triệu (năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo toàn xã từ 48,1%, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 55,22% (năm 2011) giảm toàn xã còn 6,92% (năm 2017) sau khi đã trừ hộ thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội, và dự kiến còn 6% vào cuối năm 2018. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM từ năm 2011-2017 Đạ Quyn đạt 108,251 tỷ đồng (bao gồm ngân sách trung ương, tỉnh; vốn lồng ghép, vốn doanh nghiệp đóng góp và riêng vốn dân tham gia quy ra 2,471 tỷ đồng)...

Đến nay, kết quả xây dựng NTM của xã Đạ Quyn đã cán các đích là niềm vui không chỉ đối với xã mà cả với huyện và tỉnh. Chủ tịch UBND xã Ya Thương cho biết, cả 19/19 tiêu chí xã tự đánh giá và thống nhất cao đều “đạt”. Có thể nêu một ít con số khái quát nhất: 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa (gần 11 km); gần 91% đường trục thôn, bản và liên thôn (bản) được cứng hóa (gần 30 km)…; 81,2% đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động; 98,22% hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn; hơn 70% trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết  bị đạt chuẩn quốc gia; 100% thôn (bản) có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa - thể thao cộng đồng; 76,7% hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn; 99% trong độ tuổi lao động có việc làm; 89,7% tốt nghiệp THCS; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 81,6% hộ được dùng nước hợp vệ sinh và nước sạch; 100% tổ chức chính trị - xã hội đạt loại khá trở lên…

Tiếp tục phát huy những mặt đã thực hiện được đó là định hướng của xã Đạ Quyn. “Tiếp tục tập trung nâng cao phát triển sản xuất theo hướng coi trọng giá trị gia tăng, phát triển bền vững; nâng cấp kết cấu hạ tầng, đào tạo cán bộ NTM, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giảm nghèo; nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh trật tự xã hội…”, Chủ tịch xã Ya Thương cho biết về những nội dung để nâng cao chất lượng các tiêu chí từ nay về sau.