Bảo Lộc: Hội nghị sơ kết chương trình xây dựng nông thôn mới, phường phát triển toàn diện giai đoạn 2011 – 2016 và phát động thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 – 2020. 

Chiều ngày 29/5/2017, Thành uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình xây dựng nông thôn mới, phường phát triển toàn diện giai đoạn 2011 – 2016 và phát động thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 – 2020. Tham dự có đồng chí Phan Hoàng Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Lê Hoàng Phụng – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí Thư Thành uỷ, đồng chí Nguyễn Quốc Bắc – Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Lê Duẩn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan, ban ngành đoàn thể; đại diện Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, Ban công tác Mặt trân thôn, tổ dân phố trong toàn thành phố…

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, hoa và văn bản

(đồng chí Phan Hoàng Anh – phát biểu tại hội ngị)

Trong những năm qua, việc thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  do Ủy ban Trung ương MTTQ phát động đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của thành phố. Cuộc vận động đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm  bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự ở từng địa phương, khơi dậy truyền thống đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh, phường phát triển toàn diện, xây dựng nông thôn mới đã thu hút hơn 11.733 tỉ đồng từ nguồn xã hội hoá trong bà con nhân dân; một số công trình chuyển tiếp và đầu tư mới thể hiện rõ những hiệu quả mà CVĐ đem lai như: khu công nghiệp lộc sơn, bệnh viện 2 lâm đồng, cụm công nghiệp lộc phát, nhà máy xử lí rác thải tại đại lào…

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Hoàng Phụng – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí Thư Thành uỷ đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ và nhân dân thành phố đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời mong muốn cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp trong toàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức thực hiện; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân; phấn đấu mỗi phường đạt thêm từ 2-3 tiêu chí; tập trung nâng cao tỉ lệ người dân sử dụng bảo hiểm y tế…Đồng chí cũng đề nghị chính quyền các cấp quan tâm phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện CVĐ một cách toàn diện, có hiệu quả...

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng